Skriv ut Legg til bokmerke

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 7,969  
Antall menn 4,340 (54.46%)  
Antall kvinner 3,617 (45.39%)  
Antall ukjent kjønn 12 (0.15%)  
Antall nålevende 1,210  
Antall familier 3,861  
Antall unike etternavn 1,980  
Antall Bilder 0  
Antall Dokumenter 0  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 946  
Antall kildehenvisninger 4,609  
Gjennomsnittlig levetid1 68 år, 111 dager  
Tidligste fødselsdato (King Fornjot in Kvenland Ca 160  

 Lengstlevende1   Alder 
Guttorm Eindridesson Bratt 108 år  
Martha Gulbrandsen Mørk 106 år 91 dager  
Agnes Hansen 102 år 205 dager  
Johan Magnus Simensen 102 år 131 dager  
Kristine Olsdatter Dybvigen 101 år 332 dager  
Kristine Linberg 101 år 112 dager  
Odny Olsdatter Dybvigen 100 år 363 dager  
Jens Jonsen 101 år  
Kåre Kristiansen Stormoen 100 år 201 dager  
Helge Sørbu 100 år 147 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.