Døypte i Førde 1782-1821Kildeinformasjon

  • Tittel Døypte i Førde 1782-1821 
    Kilde ID S62 
    Linket til Samuel Nilsen