Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 51 til 100 av 649

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 13» Neste»

 #   Notater   Linket til 
51 Amt Prestegjeld Sokn By Bydel Gard/hus Prestegjeldnr
3570 Friderichstad Friderichstad Friderichstad Friderichstad Friderichstads Fæstning Den Nye Casserne/28 0103
 
Sundt, Truls Aslesen (I739)
 
52 Anders dør i Skogn antakelig på besøk hos datteren Berthe og sønnen Kristian som begge har bosatt seg der. Larsen, Anders (I5018)
 
53 Angitt også Knud Evensen som barnefar, men strøket over og korrigert til Petter Berg. Petersdatter, Gunnild Marie (I741)
 
54 Antagelig selvmord Stefansen, Mikal Andreas (I7080)
 
55 Antatt feilskrevet etternavn i kirkebøker... (!?)
Ingen Kirstine/Kirsten Paulsdatter/Poulsdatter finnes i området i perioden 1785-1865. 
Olsdatter, Kirsten Pernille (I866)
 
56 Antatt ut i fra notater ved konfirmasjon. Pedersdatter, Maren (I6816)
 
57 Anvisning av grav
Astrid Lorentzen er gravlagt på rad 006, nr 015 (f:26.08.1907, d:13.11.1991, g:22.11.1991)
Lillehammer kirkegård, felt 26

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Syversen, Astrid (I5)
 
58 Anvisning av grav
Ingeborg Østby er gravlagt på rad 003, nr 003 (f:22.09.1907, d:04.06.1987, g:12.06.1987)
N. Gravlund, felt E1

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Bakken, Ingeborg (I267)
 
59 Anvisning av grav
Jenny Østby er gravlagt på rad 999, nr 055 (f:22.04.1921, d:23.09.2006, g:04.10.2006)
Lillehammer kirkegård, felt 08

Kilde:
http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Rønningen, Jenny (I6)
 
60 Anvisning av grav
Karine Tallaksen er gravlagt på rad 999, nr 055 (f:07.12.1909, d:15.07.1982, g:21.07.1982)

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Østby, Karine (I614)
 
61 Anvisning av grav
Karoline Syversen er gravlagt på rad 999, nr 166 (f:28.01.1870, d:24.04.1954, g:30.04.1954)

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Gulbrandsdatter, Karoline (I11)
 
62 Anvisning av grav
Kristen Østby er gravlagt på rad 003, nr 002 (f:24.10.1907, d:05.07.1967, g:12.07.1967)
N. Gravlund, felt E1

Kilde:
http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Østby, Kristen (I266)
 
63 Anvisning av grav
Lorentz Lorentzen er gravlagt på rad 006, nr 015 (f:08.11.1899, d:06.04.1962, g:12.04.1962)
Lillehammer kirkegård, felt 26

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Lorentzen, Lorentz Kristian (I4)
 
64 Anvisning av grav
Martha Østby er gravlagt på rad 999, nr 055 (f:01.01.1974, d:10.06.1960, g:17.06.1960)
[Feil f.dato]

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Skjellerudsveen, Martha Kristensdatter (I126)
 
65 Anvisning av grav
Sverre Olsen er gravlagt på rad 999, nr 069 (f:14.12.1910, d:21.07.1993, g:27.07.1993)

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Olsen, Sverre (I615)
 
66 Anvisning av grav
Sverre Rønningen er gravlagt på rad 999, nr 021 (f:11.12.1913, d:24.05.1989, g:31.05.1989)
Lillehammer kirkegård, felt N

Kilde:
http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Rønningen, Sverre (I279)
 
67 Anvisning av grav
Thorvald Syversen er gravlagt på rad 999, nr 166 (f:24.03.1875, d:19.06.1959, g:26.06.1959)

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Syversen, Thorvald (I10)
 
68 Astrid er Olav Tryggvasons mor, g.m. Tryggve Olavsson og datter av Eirik
Bjodaskalle på Opplandene.Opplandene, er en eldre fellesbetegnelse for de
indre, store jordbruksbygder på Østlandet: Hedemarken, Toten, Hadeland, Land,
Ringerike og Romerikssletta; oppr. også Gudbrandsdalen, Valdres og Østerdalen. 
Bjodaskalle, Astrid Eriksdatter (I1572)
 
69 b.XII s.648 Sammendrag: Kong Frederik I.s tre Underhandlere tilstaa erlig og velbyrdig Mand Johan Kruckow og hans Medarvinger at beholde det Gods, som tilhörte Kel Thordssön, der blev slagen for Karlsborg, og som bestaar i Gaardene Dyne i Viken samt Tjerne og Ingeberg paa Hedemarken (Ringsaker). Kilde: Efter samtidig Afskrift i et Hefte i danske Geheimearkiv (Dan. Kongers Hist. fasc. 12. b, B) S.

28. Nummer: 532. Dato: 24 Novbr. 1532. Sted: Eidsvold.
Brevtekst (fra den trykte utgaven):Vii etc. Giøre witterlig mett thette wortt opne breff att [yh: p. 28.] effter thend fulmachtt och beffalingh som wy haffue aff høgbornne ffurste k : Ff : wor kieriste nadige herre haffuer erlig och welbiir-digenn mandtt Johann Kruckou thallet y wore mynde paa hans nadis wegne for hues rettighet hans nadhe haffuer i thett godz Kieldt Tordssen tilhørde som slagenn bleff for Karlsborg oc for Kieldt Tordssen haffde szaa seett sig op emod hans nadhe och Johan Kruckou er nu paa synn (husfrues) wegne Kieldtt Tordssens arffwinge som er enn gardtt hedher Dyne y Wiighen en gardtt heder Tiernne och Ingeborg paa Hedemarcken huilcke garde oc gotz forne Johann Kruckow oc hans metarffwinge effter forne Kieldtt Tordssen skall nyde och beholle thenwm tiill ewindelig eye Oc skall were enn affthallen szag tiill ewiig tiidtt thet Kieldt Tords-senn sætte sig op emodt hans nadhe, giffuit paa Edzualldt Sancte Katherine affthennd - 
Tordsen, Kjell (I1137)
 
70 Bakkegaten 145. Petersdatter, Gunnild Marie (I741)
 
71 Begges 2. ekteskap. Familie: Johan Herman Simonsen / Anne Kristine Olsdatter (F66)
 
72 Bergen,
Møbelsnekker 
Karstad, Andreas Rasmus (I275)
 
73 Bernhard og hans bror Hans var kraftige karer, og var ofte benyt­tet til ordenspoliti på Mo under martnan. Hansen, Bernhard Johan (I44)
 
74 Bilulykke Linberg, Espen (I3988)
 
75 Bilulykke Røislien, Svein (I4149)
 
76 Bilulykke Østvang, Gunnar (I4348)
 
77 Bjørn hadde foruten sønnen Sigurd Bonde også sønnen Halvard Bjørnsen som
sikkert er den eldste av disse to. Halvard bodde på Ringnes og hadde 3 sønner
-Bjørn, Geirmund og Ketil. Det er antagelig Halvard Bjørnsen sine 3 sønner som
var til stede i 1482 etter skiftet til broren muligens halvbroren Sigurd. Det
er jo også antydet at Halvorsønnene er brødrene til Sigurd. Er dette tilfelle
så må jo Sigurds far og ikke hans bror hette Halvard. Det er jo også antydet
at Halvorsønnene sønnesønner eller dattersønnene til Sigurd. det mest
sannsynlige er teorien om at Halvardssønnene er Sigurds brorsønner. Halvard
var gift med en datter av Halvard Eysteinson. Halvardssønnene hadde to halvs
stre som nevnt i (D. N. ) Skjønne i Nore. To av disse Halvardsønnene, Bjørn og
Geirmund sies i hvertfall å ha bodd i Eggedal. Bjørn kjøpte Frevold i Eggedal
i 1471 av Olav Sigurdsen. Bjørn er nevnt som lagretsmann i 1476. Bjørn ble
gift med adelskvinnen Aase "Vikong" nede ved Drammen. Da Aase døde kjøpte Bj
rn gården Stærnes i Rollag og bodde der en tid samtidig som han også eide Fr
vold. Den 04. 04-1433 kjøpte Halvard Eysteinson en del av den anpart som deres
datter hadde arvet etter foreldrene og brakt sin ektefelle Halvard Bjørnsen
(u. d. ). Den 26. 07-1483 kjøper Gudulf Gunnulfsen det som Halvard Bjørnsen
hadde i behold av "Nedre Ringnes" av hans sønn Bjørn Halvardsen, (Dipl. ref
13-D-149. ) Bjørn Sigurdson hadde også sønnen Eilev Bjørnsen, som kjøpte en
halvpart i Eikje i Sigdal i 1429, og sønnen Gunnar Bjørnsen som "Sad på
Trommald en tid". (Dipl ref. nr. 5-D-103 og 5-D-149)Sigurd Bonde var langt
yngre bror av Halvard. 
Gulsvik, Bjørn Sigurdsen (I1554)
 
78 Ble døpt etter at hennes far var død. Olsdatter, Giertrud (I2272)
 
79 Ble fostret opp hos besteforeldrene(?) på Forseth etter morens død i 1851. Larsdatter, Ingeborg (I129)
 
80 Borgerbrev (attest) som skomaker i 1844. Sundt, Hans Trulsen (I734)
 
81 Borgerlig Familie: Eivind Evensen / Klara Elise Jakobsen (F2901)
 
82 Borgerlig Familie: Gustaf Sjønnesen / Kristiane Bolette Olausdatter (F3372)
 
83 Borgerlig Familie: Ludvig Edvard Eugenius Magnussen / Sofie Christine Fredriksdatter (F3705)
 
84 Borgerlig vielse. Familie: Thorvald Syversen / Karoline Gulbrandsdatter (F6)
 
85 Borgerlig viet. Familie: Anders Madsen / Oline Kristiane Johansdatter (F3234)
 
86 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie: Kjell Ljungholm / Nålevende (F3795)
 
87 Bosatt på Spålen, flyttet til Sørkedalen før 1686. Finne, Paul Andersen (I3375)
 
88 Brennemoen Christensdatter, Johanne Marie (I3903)
 
89 Brent for trolldom og hekseri. Knutsdatter, Ingeborg (I3363)
 
90 Bronkitt Olsen, Johan Fredrik (I6139)
 
91 Bronkitt Augustinussen, Anna Karoline (I7374)
 
92 Bruger et stykke jord under gaarden, meget fattig. Olsdatter, Giertrud (I762)
 
93 Budeie hos Halstenstad på Ringsaker Torgersdatter, Marthe (I37)
 
94 Bygslet Odden fra 1757. Hansen, Embret (I1835)
 
95 Car Accident Voegeli, Ralph Eugene (I5165)
 
96 Christen Ivarsøn var lagrettsmann ca. 1690 til 1712. Han fikk bot fordi han ikke møtte på vårtinget 1690. Ivarsen, Christen (I2348)
 
97 Cold-slekten:
http://no.wikipedia.org/wiki/Cold_(slekt)
 
Cold, Anders Madsen (I1497)
 
98 Cornelius Davidsen Lindrup tilhørte en familie som synes å ha innvandret til Norge fra Danmark rundt år 1700 eller muligens litt før. Han var sønn av smed David Knutsen og hans andre kone Kari Christensdatter, som i 1720-årene bodde i Norderhov. I 1740-årene bodde faren, David Knutsen, på Gomnes, hvor han døde i 1747, og hans alder ble da oppgitt til 80 år. Cornelius Davidsen hadde en halvbror, Knut Davidsen, på Skøien i Haug.

Kilde; Hole Bygdebok - Bind IV 
Lindrup, Cornelius Davidsen (I1296)
 
99 Da Berit Olsdatters ektemann døde ca. 1710, sto det i skiftet etter ham at barna deres "var mÿndige, og i Ægteskab forsÿned". Olsdatter, Berit (I403)
 
100 Da Mathias Olsøn døde etterlot han seg et forholdsvis stort bo. Bruttoformuen var på 411 daler, og nettoformuen var på 354 daler. Det ble da også en del krangel ved arveoppgjøret. Olsen, Mathias (I915)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 13» Neste»