Notater


Treff 51 til 100 av 586

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Neste»

 #   Notater   Linket til 
51 Amt Prestegjeld Sokn By Bydel Gard/hus Prestegjeldnr
3570 Friderichstad Friderichstad Friderichstad Friderichstad Friderichstads Fæstning Den Nye Casserne/28 0103
 
Sundt, Truls Aslesen (I739)
 
52 Anders dør i Skogn antakelig på besøk hos datteren Berthe og sønnen Kristian som begge har bosatt seg der. Larsen, Anders (I5018)
 
53 Angitt også Knud Evensen som barnefar, men strøket over og korrigert til Petter Berg. Petersdatter, Gunnild Marie (I741)
 
54 Antagelig selvmord Stefansen, Mikal Andreas (I7080)
 
55 Antatt feilskrevet etternavn i kirkebøker... (!?)
Ingen Kirstine/Kirsten Paulsdatter/Poulsdatter finnes i området i perioden 1785-1865. 
Olsdatter, Kirsten Pernille (I866)
 
56 Antatt ut i fra notater ved konfirmasjon. Pedersdatter, Maren (I6816)
 
57 Anvisning av grav
Astrid Lorentzen er gravlagt på rad 006, nr 015 (f:26.08.1907, d:13.11.1991, g:22.11.1991)
Lillehammer kirkegård, felt 26

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Syversen, Astrid (I5)
 
58 Anvisning av grav
Ingeborg Østby er gravlagt på rad 003, nr 003 (f:22.09.1907, d:04.06.1987, g:12.06.1987)
N. Gravlund, felt E1

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Bakken, Ingeborg (I267)
 
59 Anvisning av grav
Jenny Østby er gravlagt på rad 999, nr 055 (f:22.04.1921, d:23.09.2006, g:04.10.2006)
Lillehammer kirkegård, felt 08

Kilde:
http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Rønningen, Jenny (I6)
 
60 Anvisning av grav
Karine Tallaksen er gravlagt på rad 999, nr 055 (f:07.12.1909, d:15.07.1982, g:21.07.1982)

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Østby, Karine (I614)
 
61 Anvisning av grav
Karoline Syversen er gravlagt på rad 999, nr 166 (f:28.01.1870, d:24.04.1954, g:30.04.1954)

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Gulbrandsdatter, Karoline (I11)
 
62 Anvisning av grav
Kristen Østby er gravlagt på rad 003, nr 002 (f:24.10.1907, d:05.07.1967, g:12.07.1967)
N. Gravlund, felt E1

Kilde:
http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Østby, Kristen (I266)
 
63 Anvisning av grav
Lorentz Lorentzen er gravlagt på rad 006, nr 015 (f:08.11.1899, d:06.04.1962, g:12.04.1962)
Lillehammer kirkegård, felt 26

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Lorentzen, Lorentz Kristian (I4)
 
64 Anvisning av grav
Martha Østby er gravlagt på rad 999, nr 055 (f:01.01.1974, d:10.06.1960, g:17.06.1960)
[Feil f.dato]

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Skjellerudsveen, Martha Kristensdatter (I126)
 
65 Anvisning av grav
Sverre Olsen er gravlagt på rad 999, nr 069 (f:14.12.1910, d:21.07.1993, g:27.07.1993)

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Olsen, Sverre (I615)
 
66 Anvisning av grav
Sverre Rønningen er gravlagt på rad 999, nr 021 (f:11.12.1913, d:24.05.1989, g:31.05.1989)
Lillehammer kirkegård, felt N

Kilde:
http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Rønningen, Sverre (I279)
 
67 Anvisning av grav
Thorvald Syversen er gravlagt på rad 999, nr 166 (f:24.03.1875, d:19.06.1959, g:26.06.1959)

Kilde: http://www.ecclesia.no/publish_client/user_lillehammer/ 
Syversen, Thorvald (I10)
 
68 Astrid er Olav Tryggvasons mor, g.m. Tryggve Olavsson og datter av Eirik
Bjodaskalle på Opplandene.Opplandene, er en eldre fellesbetegnelse for de
indre, store jordbruksbygder på Østlandet: Hedemarken, Toten, Hadeland, Land,
Ringerike og Romerikssletta; oppr. også Gudbrandsdalen, Valdres og Østerdalen. 
Bjodaskalle, Astrid Eriksdatter (I1572)
 
69 b.XII s.648 Sammendrag: Kong Frederik I.s tre Underhandlere tilstaa erlig og velbyrdig Mand Johan Kruckow og hans Medarvinger at beholde det Gods, som tilhörte Kel Thordssön, der blev slagen for Karlsborg, og som bestaar i Gaardene Dyne i Viken samt Tjerne og Ingeberg paa Hedemarken (Ringsaker). Kilde: Efter samtidig Afskrift i et Hefte i danske Geheimearkiv (Dan. Kongers Hist. fasc. 12. b, B) S.

28. Nummer: 532. Dato: 24 Novbr. 1532. Sted: Eidsvold.
Brevtekst (fra den trykte utgaven):Vii etc. Giøre witterlig mett thette wortt opne breff att [yh: p. 28.] effter thend fulmachtt och beffalingh som wy haffue aff høgbornne ffurste k : Ff : wor kieriste nadige herre haffuer erlig och welbiir-digenn mandtt Johann Kruckou thallet y wore mynde paa hans nadis wegne for hues rettighet hans nadhe haffuer i thett godz Kieldt Tordssen tilhørde som slagenn bleff for Karlsborg oc for Kieldt Tordssen haffde szaa seett sig op emod hans nadhe och Johan Kruckou er nu paa synn (husfrues) wegne Kieldtt Tordssens arffwinge som er enn gardtt hedher Dyne y Wiighen en gardtt heder Tiernne och Ingeborg paa Hedemarcken huilcke garde oc gotz forne Johann Kruckow oc hans metarffwinge effter forne Kieldtt Tordssen skall nyde och beholle thenwm tiill ewindelig eye Oc skall were enn affthallen szag tiill ewiig tiidtt thet Kieldt Tords-senn sætte sig op emodt hans nadhe, giffuit paa Edzualldt Sancte Katherine affthennd - 
Tordsen, Kjell (I1137)
 
70 Bakkegaten 145. Petersdatter, Gunnild Marie (I741)
 
71 Begges 2. ekteskap. Familie (F66)
 
72 Bergen,
Møbelsnekker 
Karstad, Andreas Rasmus (I275)
 
73 Bernhard og hans bror Hans var kraftige karer, og var ofte benyt­tet til ordenspoliti på Mo under martnan. Hansen, Bernhard Johan (I44)
 
74 Bilulykke Linberg, Espen (I3988)
 
75 Bilulykke Østvang, Gunnar (I4348)
 
76 Bjørn hadde foruten sønnen Sigurd Bonde også sønnen Halvard Bjørnsen som
sikkert er den eldste av disse to. Halvard bodde på Ringnes og hadde 3 sønner
-Bjørn, Geirmund og Ketil. Det er antagelig Halvard Bjørnsen sine 3 sønner som
var til stede i 1482 etter skiftet til broren muligens halvbroren Sigurd. Det
er jo også antydet at Halvorsønnene er brødrene til Sigurd. Er dette tilfelle
så må jo Sigurds far og ikke hans bror hette Halvard. Det er jo også antydet
at Halvorsønnene sønnesønner eller dattersønnene til Sigurd. det mest
sannsynlige er teorien om at Halvardssønnene er Sigurds brorsønner. Halvard
var gift med en datter av Halvard Eysteinson. Halvardssønnene hadde to halvs
stre som nevnt i (D. N. ) Skjønne i Nore. To av disse Halvardsønnene, Bjørn og
Geirmund sies i hvertfall å ha bodd i Eggedal. Bjørn kjøpte Frevold i Eggedal
i 1471 av Olav Sigurdsen. Bjørn er nevnt som lagretsmann i 1476. Bjørn ble
gift med adelskvinnen Aase "Vikong" nede ved Drammen. Da Aase døde kjøpte Bj
rn gården Stærnes i Rollag og bodde der en tid samtidig som han også eide Fr
vold. Den 04. 04-1433 kjøpte Halvard Eysteinson en del av den anpart som deres
datter hadde arvet etter foreldrene og brakt sin ektefelle Halvard Bjørnsen
(u. d. ). Den 26. 07-1483 kjøper Gudulf Gunnulfsen det som Halvard Bjørnsen
hadde i behold av "Nedre Ringnes" av hans sønn Bjørn Halvardsen, (Dipl. ref
13-D-149. ) Bjørn Sigurdson hadde også sønnen Eilev Bjørnsen, som kjøpte en
halvpart i Eikje i Sigdal i 1429, og sønnen Gunnar Bjørnsen som "Sad på
Trommald en tid". (Dipl ref. nr. 5-D-103 og 5-D-149)Sigurd Bonde var langt
yngre bror av Halvard. 
Gulsvik, Bjørn Sigurdsen (I1554)
 
77 Ble døpt etter at hennes far var død. Olsdatter, Giertrud (I2272)
 
78 Ble fostret opp hos besteforeldrene(?) på Forseth etter morens død i 1851. Larsdatter, Ingeborg (I129)
 
79 Borgerbrev (attest) som skomaker i 1844. Sundt, Hans Trulsen (I734)
 
80 Borgerlig Familie (F3372)
 
81 Borgerlig Familie (F3705)
 
82 Borgerlig vielse. Familie (F6)
 
83 Borgerlig viet. Familie (F3234)
 
84 Bosatt på Spålen, flyttet til Sørkedalen før 1686. Finne, Paul Andersen (I3375)
 
85 Brennemoen Christensdatter, Johanne Marie (I3903)
 
86 Brent for trolldom og hekseri. Knutsdatter, Ingeborg (I3363)
 
87 Bronkitt Olsen, Johan Fredrik (I6139)
 
88 Bronkitt Augustinussen, Anna Karoline (I7374)
 
89 Bruger et stykke jord under gaarden, meget fattig. Olsdatter, Giertrud (I762)
 
90 Bygslet Odden fra 1757. Hansen, Embret (I1835)
 
91 Car Accident Voegeli, Ralph Eugene (I5165)
 
92 Christen Ivarsøn var lagrettsmann ca. 1690 til 1712. Han fikk bot fordi han ikke møtte på vårtinget 1690. Ivarsen, Christen (I2348)
 
93 Cold-slekten:
http://no.wikipedia.org/wiki/Cold_(slekt)
 
Cold, Anders Madsen (I1497)
 
94 Cornelius Davidsen Lindrup tilhørte en familie som synes å ha innvandret til Norge fra Danmark rundt år 1700 eller muligens litt før. Han var sønn av smed David Knutsen og hans andre kone Kari Christensdatter, som i 1720-årene bodde i Norderhov. I 1740-årene bodde faren, David Knutsen, på Gomnes, hvor han døde i 1747, og hans alder ble da oppgitt til 80 år. Cornelius Davidsen hadde en halvbror, Knut Davidsen, på Skøien i Haug.

Kilde; Hole Bygdebok - Bind IV 
Lindrup, Cornelius Davidsen (I1296)
 
95 Da Berit Olsdatters ektemann døde ca. 1710, sto det i skiftet etter ham at barna deres "var mÿndige, og i Ægteskab forsÿned". Olsdatter, Berit (I403)
 
96 Da Mathias Olsøn døde etterlot han seg et forholdsvis stort bo. Bruttoformuen var på 411 daler, og nettoformuen var på 354 daler. Det ble da også en del krangel ved arveoppgjøret. Olsen, Mathias (I915)
 
97 Dansk adelsslægt; adlet 1444, uddød 1772. Især knyttet til Odense, hvor den oprettede Mulernes Legatskole ved testamente (1717) af krigssekretær Rasmus Mule (1649-1720). Hans fætter, professor Erik Mule (1669-1751), forestod skolens oprettelse 1721 og skænkede sammen med sin søster Anna Mule Bircherod en del gods til den.

Kilde: http://flux.phys.uit.no/cgi-bin/slekt.cgi?fil=311&LSalle 
Mule, Hans (I1070)
 
98 Dato jfr kirkebok ved dåp av sønnen Karl Johan. Mathiasdatter, Johanne Katrine (I1277)
 
99 David Knutsen ved skriftlig stevne innkaller Kristen smed ved Hønefossen for noen unøttige ord han skal ha latt falle hans trolovede til forkleining av 8. april 1692.
Hvorimot Kristen Smed erklarer seg i sitt innlegg av idag, seg intet å vite henne at ha forkleinet. Og om noe i drukkenskap skulle vere skjedd, vet han aldeles intet derav.
I denne sak at debatere har hans ko.ma.fogd, velfornemme Henrik Pettersen savel som monsr. Jørgen Larsen seg imellem lagt at forlike, og er således for retten med hånderbånd forenet, at
David Knutsen aldeles eftergir saken med sådan condition, at Kristen Smed ikke herefter skal bruke noen unøttige ord om David Knutsen eller hans trolovede. 
Familie (F1501)
 
100 De bodde i Lysti som Anders hadde ryddet. På slutten av hans levetid ble Søndre
Somdalen delt i en østre og en søndre del. Deres sønn Lars Andersen ble eier
av Østre Somdalen, og hans fetter Lars Larsen ble eier av Søndre Somdalen.

Anders Lysti ble i de militære ruller på 1690-tallet under rubrikken husmenn
benevnt som Anders Lustig, svendske paa Somdal 40 aar.
Anders Lysti er nevnt i en rettssak ved Samsjøen i 1682. Da var han Rønnaug
Aslesdatter Bergsunds tjener. Kanskje stammet Anders Lysti fra Finland (teori
framsatt av herr Onni Lysti, Helsinki i 2003).

Jøran var en av de tre døtrene til odelsbonden på Søndre Somdalen i 1661, Lars
Follum, som senere er kalt Lars Syversen Somdalen I og som kanskje var
svogeren til Rolf Follum på Nordre Somdalen . Lars Syversen I døde før 1670.
I 1703 solgte Anders Lysti på sin hustrus vegne hennes odelsrett i Søndre
Somdalen til Guttorm Pedersen Jøranby, som var i ferd med å gifte seg med
Jørans søster, enken Live Larsdatter, som hadde vært gift med Lars Syversen
II. Betalingen for denne odelsretten var 6 rdl + fri bruk av plassen Lysti
som Anders hadde ryddet. Anders var med og brukte Søndre Somdalen sammen med
sin svigerinne Lives ektemenn, først Lars Syversen II, senere Guttorm Pedersen
Jøranby. Anders Lysti hadde også vært tjener hos Rønnaug Aslesdatter Bergsund
etter at hun i 1682 var blitt enke, jfr. drapssaken ved bryllupet på Heggen.

Kilde: Elsrud, www.slekt.elsrud.com 
Andersen, Anders (I3345)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Neste»