Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 401 til 450 av 637

      «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Neste»

 #   Notater   Linket til 
401 Lysning Familie: Gudmund Gudmundsen / Ester Gunvor Gillund (F2803)
 
402 Lysning Familie: Fredrik Lorang Sinding / Hedvig Kristine Syvertsen (F2817)
 
403 Lysning Familie: Kaare Diseth / Kari Mathilde Vesterhaug (F2869)
 
404 Lysning Familie: Gustav Johannes Fritzvold / Odbjørg Diseth (F2871)
 
405 Lysning Familie: Victor Oliver Bredal / Marta Jørgine Jørgensdatter (F2941)
 
406 Lysning Familie: Oskar Albert Tobias Gundersen Røinås / Alida Marie Olsen (F2967)
 
407 Lysning Familie: Oskar Albert Tobias Gundersen Røinås / Alida Marie Olsen (F2967)
 
408 Lysning Familie: Sigurd Svendsen / Anette Josten (F2975)
 
409 Lysning Familie: Rasmus Brochmann Parelius Gaarder / Sofie Karoline Olsen (F3239)
 
410 Lysning Familie: Oskar Albert Tobias Gundersen Røinås / Hilda Oleane Bergliot Ingebrigtsen (F3241)
 
411 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie: Nålevende / Turid Hesstvedt (F3307)
 
412 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie: Nålevende / Nålevende (F3311)
 
413 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie: Erik Rolf Nyhus / Nålevende (F3314)
 
414 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie: Nålevende / Nålevende (F3355)
 
415 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie: Erik Rolf Nyhus / Nålevende (F3443)
 
416 Lysning Familie: Arne Olsen / Ingeborg Margrethe Roterud (F3450)
 
417 Lysning Familie: Johan Rudolf Sundt / Inga Amalie Rasmussen (F3631)
 
418 Lysning Familie: Halvard Hanevold / Solveig Helene Seip (F3848)
 
419 Lysning. Familie: Eilert Olai Dahl Olaussen / Olga Petrine Marie Ludvigsen (F69)
 
420 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie: Bjarne Midthjell / Nålevende (F1806)
 
421 Lysning. Familie: Christopher Christophersen Huun / Isarinne Storm (F1904)
 
422 Lysning. Familie: Knut Johan Hammer / Rakel Elida Svendsen (F2008)
 
423 Lysning. Familie: Knut Johan Hammer / Anna Gjefsen (F2009)
 
424 Lysning. Familie: Kristjan Sigurlaugur Hallgrimsson / Kaia Pedrikka Henriette Olausdatter (F2169)
 
425 Lysning. Familie: Johan Bendiksen Løland / Inga Johanna Emilie Olausdatter (F2170)
 
426 Lysning. Familie: Peder Olai Johan Nymo / Aslaug Olsen (F2295)
 
427 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie: Nålevende / Nålevende (F3596)
 
428 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie: Nålevende / Tore Øiolf Ravdal (F3628)
 
429 Magnus 3 Berrføtt, 1073-1103, sønn av Olav Kyrre, konge over den nordlige del
av Norge 1093, enekonge året etter. Tilnavnet skyldes hans skotske drakt med
kort kjortel eller at han - etter irsk skikk - red barfot. Magnus brakte først
Orknøyene og Suderøyene under Norge, kom deretter i krig med den svenske konge
Inge Stenkilsson, men inngikk forlik (1101) og ektet Inges datter Margrete,
kalt «Fredkulla». 1102 gjorde Magnus et nytt krigstokt mot øyene i vest; på
hjemveien falt han under en landgang i Irland. 
Barfot, Magnus II Olavsson (I461)
 
430 Married. Østbu, Ingval Olsen (I3586)
 
431 Meget god kundskab, meget god Læsning. Olsen, Ole Johan (I40)
 
432 Mekkalgården på Altern

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01833.wc2&gardpostnr=486&personpostnr=3742#nedre 
Bech, Inger Marie Mikalsdatter (I36)
 
433 Mens der findes flere sagn om Oluf Bager, findes der ingen om Hans Mule, og årsagen er ikke svær at finde. Hans Mule er Odenses største kværulant til alle tider, stædig og udholdende, egentlig en sand skurk. I en grad, så ethvert sagn og enhver opdigtet historie ville blegne over for virkelighedens Hans Mule, der imidlertid var så dygtig til at handle med fredelige og umælende stude, at han en overgang har været lige så rig som Oluf Bager. Således kom købmand Hans Mule for eksempel »for skade at ihjelslå en medborger Mogens Hansen«. Det var jo trist og beklageligt, men i Hans Mules øjne kunne den slags nu engang ske, og han forsøgte derfor ikke på nogen måde at bortforklare eller løbe fra sin handling. Til sidst måtte han have fat i selveste kongen. Sagen blev ordnet på den måde, at Hans Mule betalte Mogens Hansens familie en betydelig sum, og sagen var ude af verden. Som herren, således hans svende. Nogle år senere kom Hans Mules købsvend Rasmus også til at slå en mand ihjel. Rasmus blev henrettet på torvet i Odense 5. februar 1584.

Kilde: http://flux.phys.uit.no/cgi-bin/slekt.cgi?fil=311&LSalle 
Mule, Hans Mikkelsen (I1060)
 
434 Midl. tilstede ved folketelling 1/12-1920. Østby, Olaf Martinus Martinsen (I125)
 
435 Midlertidig tilstede Kareliussen, Nils (I6796)
 
436 Midlertidig tilstede. Persen, Martin (I4556)
 
437 Moelv,
Kontorist på bryggeriet 
Amundsen, Martin (I274)
 
438 Mulig ulike Julius'er ble blandet sammen her...
Denne dro visst til Pittsburg, USA og giftet seg da ikke med Olivia Olsdatter som henger med her...
Kalte seg Julius Thorp i USA. 
Pedersen, Julius (I6400)
 
439 Mæhlum Mæhlum, Ole Erlandsen (I1235)
 
440 Mælum (gnr. 165)

I 1731 gav Johan Jocim Lonicer skjøte til Tosten Olsen Hjelle (Rik-Hjellin) på ein del gardar og gods i Gudbrandsdalen, deriblant engelandet Tråsetvollen under garden Mælum i Fåberg. -
Frå to år seinare er ein tinglyst bygselseddel frå justits- og kansileråd Peder Vogt til Rasmus Halvorsen på engelandet Bratland, som altså framleis låg til Christiania laugstol.

Kilde; http://www.faberghistorielag.no/assets/docs/hattestad/gnr-165.pdf 
Halvorsen, Rasmus (I3076)
 
441 Navn Josefine Marie Lorentzen
Født dato 2401 1862
Død dato 0402 1936
Begravet dato 1102 1936
Felt 19
Rad 04
Gravnr 16
Gravplass Østre Fredrikstad gravlund
Fylke/Kommune Østfold/Fredrikstad
Kirkesogn Østre Fredrikstad
Prestegjeld
Prosti Fredrikstad Domprosti
Bispedømme Borg
 
Sundt, Josefine Marie (I9)
 
442 Navn Ole Petter Lorentzen
Født dato 2106 1867
Død dato 1806 1949
Begravet dato 2306 1949
Felt 19
Rad 04
Gravnr 15
Gravplass Østre Fredrikstad gravlund
Fylke/Kommune Østfold/Fredrikstad
Kirkesogn Østre Fredrikstad
Prestegjeld
Prosti Fredrikstad Domprosti
Bispedømme Borg
 
Lorentzen, Ole Petter (I8)
 
443 Navn endret fra Marie til Sofie ved dåpen (jfr. fødselsregister) Martinsen, Sofie (I5223)
 
444 Navn endret fra Sigurd til Jakob ved dåpen (jfr. fødselsregister) Martinsen, Jacob (I5218)
 
445 Nevnt som utflyttet fra Finland i 1598 i finske nasjonalarkivets fogde- og lenregnskap. Himainen, Henrik Henriksson (I1762)
 
446 Norddal, Sunnmøre?
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036912001099 
Larsen, Ole Severin (I4955)
 
447 Notater: Anno 1534 er min Farfader Christoffer Schøller fød til Verden. Anno 1547 satte hans Fader Iver Schøller hannem til en Borgemester udi Kiil ved Navn Christianus Griip, hannem tiente han trei Aar, saa reyste bem^te^ Borgemester med en Tyrcken Stat til Celle udi Landt Lüneberg, huor han var med hannem og vaar der udi Selskab 10 riidende og 4 stattelige Heste for vognen, som denne Stat fremførde, huor samme Borgemester han døde, ellers skulde samme penger bleven førte til Halberstat, der annammede Hertzogen af Lüneburgs Cantzler Baltzer Clemner bem^te^ penger af dennem og førte dennem til Halberstat; den Tid den fromme Mand fornam intet liv at forvente, da skickede han Bud til Hr. Cantzler Balthasar Klemner og Hr. Evert Møller, som siden blef Borgemester udi Hamburg, hos hannem bestilte han hannem udi tjeneste til hans Fader Hr. Evert Møller Høvidsmand paa Ritzen Byttel udi Landt Holstein, der var han et Aar, siiden blef han forskreven til sin Føde Bye Kiil og blef der strax Slotsskriverens Tjenere ved Nafn Johannes Skomager, huor han tiente tuende Aar, siiden kom han til Gram til Erlig og Velb.
Mand Detleff von Bockwalt, huor han hans Velbhd tiente udi 11 Aars Tiid. Han overgik en uløckelig ildebrand i Ribe, huor han mistede 16 gaarde foruden mange andre midler, hans børn blefe derover adsprete og til Throndhiem kom trende af hans Sønner.
Anno 1567 d. 13de Søndag efter Trinitatis vaar min Farfaders Bryllup med min Farmoder Karen sal.
Hans Andersøns fordum Raadmand udi Ribe hans Datter, huis Siæl Gud være naadig, som hafde en christelig Afskeed fra Verden og lefede tilsammen udi 25 Aar og 3 Uger, huilcke aflede tilsammen 5 Sønner og 4 Døttre. [Eiler Schøller (1628-1705)]. Terpager siger (Ripæ cimbr. S. 640), at han var Slotsskriver paa Riberhus, dog har afd. Overlærer Kinch i sine Undersøgelser af Ribe Historie aldrig funden ham nævnt saaledes; naar Lengnick kalder ham Amtsskriver er dette galt, da denne Stilling først forekommer efter 1660.

Kilde: http://flux.phys.uit.no/cgi-bin/slekt.cgi?fil=585&LSalle 
Schøller, Christopher Iversen (I1003)
 
448 Notater: Anno 1567 d. 13de Søndag efter Trinitatis vaar min Farfaders Bryllup med min Farmoder Karen sal. Hans Andersøns fordum Raadmand udi Ribe hans Datter, huis Siæl Gud være naadig, som hafde en christelig Afskeed fra Verden og lefede tilsammen udi 25 Aar og 3 Uger, huilcke aflede tilsammen 5 Sønner og 4 Døttre.

Kilde: http://flux.phys.uit.no/cgi-bin/slekt.cgi?fil=585&LSalle 
Hansdatter, Karen (I1005)
 
449 Notater: Efter å ha frekventert Odense skole kom den unge Jacob Wolf i 1572 i Ribe Kathedralskole, lot sig herfra, ikke usannsynlig gjennem sin farbror [Jacob i Slesvig by], engagere først som domesticus og ganske kort efter som anamuensis hos general-superintendenten dr. Paul Eitzen i Slesvig by. Denne tjeneste har neppe strukket sig over et års tid, idet han vel har tatt en siste avpusning på sine studier innen han i den gjengse alder av 20 til 21 år blev dimittert fra Ribe skole til Universitetet i København. Her kom han i høi gunst hos universitetets patron, den mektige kansler Nils Kaas, som i 1577 tok ham i sitt hus og siden ikke tapte ham av syne.
Wolf har formentlig gjort skoletjeneste i Odense innen han i 1581 tok den laveste akademiske grad, baccalaurgraden, og i 1583 overraskedes han ved uten ansøkning å se sig bestallet som rektor i Ringsted. Det var kansleren som stod bak. I febr. 1584 befordredes han til rektor ved Kathedralskolen i Oslo, overtok dette embede på sin trolovelsesdag 27. aug. s.å., og 4. oktbr. næstefter fikk han geistlig innvielse av sin tilkommende værfar, biskop Jens Nilssen.
For å hjelpe på levemåten fikk han ved kongebrev av 29.febr. 1584 tilsagn om det første ledige kannikedømme i Oslo Domkirke, men opnådde først 31. aug. 1587 brev på en beskjeden præbende i Viken, Thingvolds præbende av Domkirkens gods, og efter kongeskiftet blev 14. juni 1589 det tidligere kongebrev av 1584 fornyet, hvorefter han tillike fikk Hofs præbende av Mariakirkens gods.2 I Oslo tilhørte Wolf humanistkretsen, som samledes om biskop Jens Nilssen, og han må såvel i denne som i sin lærervirksomhet ha vunnet anseelse, siden biskopen tilegnet ham sitt i 1586 utgitte dikt Idyllion de cordis hvmani pressvra et anxietate etc. og der kaller ham «humanissimus vir, doctrina pariter et virtutibus eximie decoratus, scholæ Asloensis in Noruegia rector fidelissimus, suus gener et amicus charissimus».
Midt i mars 1594 reiste Wolf til København, hvor han tok magistergraden 7. mai og nok har besøkt sin velynder kansler Nils Kaas [død 29. juni 1594], for 20. mai næstefter blev han på dennes forestilling befordret til lector theologiæ ved gymnasiet i Odense og prest i det lektoratet annekterte Aasum pastorat.
Sin senere levetid tilbragte mag. Wolf i denne sin fødeby, blev i 1602 prost i Odense by og herred, og fikk ved oprettelsen av det nye gymnasium i 1623 bestalling som professor i theologi og hebraisk. Fra et ophold i København reiste han syk hjem og døde 31. mars 1635 på veien mellem Slagelse og Korsør, 81½ gammel. Da mag. Wolf 8. juli 1594 forlot Oslo for å tiltre rektoratet i Odense og det dermed forbundne sogneprestembede i Aasum hadde han ifl. biskop Jens Nilssøns Visitatsberetninger s.566 sin familie med, og den bestod da av hustru og 3 barn, Jacob, Magdalene og Anna, som alle ankom til Odense den følgende 27. juli. Der må således i Odense være født ennu en datter. I St. Knuds kirke i Odense blev der efter hans død i 1635 lagt en gravsten med inskripsjon over hans hvilested. Stenen blev sammen med en mengde lignende fjernet fra kirken allerede i 1740'årene og er forsvunnet, men heldigvis blev itide en tegning tatt ved professor Jacob Bircherods foranstaltning og stukket i kobber. Stenen har billeder av mag. Wolf og hans 2 første hustruer, Anna Jensdatter og Maren Iversdatter, alle med dødsdatum, aldersår samt hustruenes foreldres navn. Det er således en meget verdifull inskripsjon. Men den byr på en besynderlighet. Da mag. Wolf døde i 1635, efterlot han nemlig sin 4. hustru som enke; følgelig var ikke bare 2, men 3 hustruer døde før ham, og denne 3. hustru er ikke medtatt på stenen. Forklaringen ligger vel likefrem deri at hun har hatt sin gravplass andetsteds i kirken.
Da det i mag. Wolfs dødsbo registrertes et kontrafei av ham,har dette formentlig ligget til grunn for hans billede på gravstenen.
Gift (1) 3. jan.1585, Oslo
Gift (2) 23 aug. 1601, Odense?

Kilde: http://flux.phys.uit.no/cgi-bin/slekt.cgi?fil=585&LSalle
 
Wolf, Jacob Jacobsen (I1010)
 
450 Notater: Ifølge gravstenen over mag. Wolf og hans 2 første hustruer, Anna Jensdatter og Maren Iversdatter, døde Maren 3. jan. 1605 i Odense, 26 år gammel. Marens far Iver Bertelsen var sønn av en fisker i Middelfart, og på grunn av denne omstendighet har Wiberg gitt Maren dette bynavn som tilnavn.

Kilde: http://flux.phys.uit.no/cgi-bin/slekt.cgi?fil=585&LSalle 
Iversdatter, Maren (I1011)
 

      «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Neste»