Notater


Treff 151 til 200 av 586

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Neste»

 #   Notater   Linket til 
151 Døde under bombingen av Elverum. Nilsen, Kolbjørn (I6798)
 
152 Døde under tømmerfløting i Østre Trysil. Halvorsen, Otto (I4201)
 
153 Døde ung. Iversen, Nils (I564)
 
154 Dødfødt Møller, Nn (I3219)
 
155 Dødfødt Møller, Nn (I3220)
 
156 Dødfødt Skjellerudsveen, NN Johansdatter (I3556)
 
157 Dødfødt Evensen, NN (I3559)
 
158 Dødfødt Andreassen, Nn (I5414)
 
159 Dødfødt Giselsson, NN (I5973)
 
160 Dødfødt Østerud, NN (I6264)
 
161 Dødsårsak bronkitt. Lauritzdatter, Olivia Josefine (I3428)
 
162 Dåpsstadfestelse Andersdatter, Ellerine Josefine Emilie (I34)
 
163 Eier af Hallegaard, mistede sit adelskap på grund af sit borgelige giftemål med Maren Thorsdatter, født ca.1470, gift 1. gang med Marcus Mule, broderen til Christiern Mule.

Kilde: http://flux.phys.uit.no/cgi-bin/slekt.cgi?fil=311&LSalle 
Kotte, Niels Lauritsen (I1088)
 
164 Ein har her det merkelege tilfelle at Kristen f. 1734 ved ei feilskriving ved dåpen er innført i kyrkjeboka med namnet Peder.
- Kilde: Aksel Hattestad: Frå det Fåberg som var - Fåberg og Lillehammer Historielag 
Jensen, Christen (I1671)
 
165 Ekteskap med Ole Iversen Haarstad Familie (F1458)
 
166 Ekteskapet oppløst 10. Oktober 1829 Familie (F1752)
 
167 Ekteskapsbevilling av 9/8-1883 fordi brudgommens broder Andreas Sundt har karret(?) uekte barn med bruden. Familie (F1817)
 
168 Elev ved fru Rosings taleskole for døvstumme Martinussen, Olaf (I3823)
 
169 eller 01-06-1984 ? Kaalaas, Karl Fredrik (I5206)
 
170 Emboli Lorentzen, Hanna Oline (I299)
 
171 Emigrerte til Amerika 12 Juni 1898 Johannesdatter, Dorthea (I3241)
 
172 Emigrerte til South Dakota, USA. Dro med skipet S/S Oslo (Alb. Raffel) fra Kristiania sammen med Magnus Evensen Skjellerudsveen (nordre). Østby, Olaf Martinus Martinsen (I125)
 
173 En del småbruk på Skiptvetsiden av Glomma lå under Bøierud, i dag kalt Børud.
Navn som Smalshuset, Smalshustangen, Aserviken, Reiershullet, Sør Franzhuset, Franzhuset Aspelund og sikkert flere til finner du under Bøierud i ft 1801. 
Helgesdatter, Live (I746)
 
174 En mulighet... Olsdatter, Marthe (I3579)
 
175 En mulighet... Olsdatter, Marthe (I3579)
 
176 Endret navn til Arborg 6/9-1944. Andresen, Henrik (I3438)
 
177 Enkefru Berget, Hanna Jensdatter (I742)
 
178 Etter at Johanna Hendrichsdatters første mann døde, så giftet hun seg med faren til den kvinnen som hennes sønn var gift med! Dette var Niels Simensøn, som var blitt enkemann. Hendrichsdatter, Johanna (I2566)
 
179 Etter Jens Thygesen Lunds død i 1709 ble Bønsnes overtatt av arvingene. Svarstad var allerede i 1700 overdratt til svigersønnen Michel Hansen Wellermann (d. 1723), som var gift med Karen Jensdatter Lund. De bosatte seg da på Svarstad, og eiendomsgodset i Bønsnes-gårdene ble bygslet bort til Hans Olsen Aamodt. Han
hadde, etter sorenskriver Thygesen Lunds død i 1709, vært bruker av Store Bønsnes med bygselseddel fra Christiania lagstol (lagmann Hannibal Stockfleth). I 1719 ble det tinglyst bygselseddel fra Wellermann til Hans Olsen Aamodt på Lille Bønsnes mot årlig avgift på 3 riksdaler.
I 1722 solgte Michel Hansen Wellermann Lille Bønsnes og de 10 lispund i Store Bønsnes til Hans Olsen Aamodt for 400 riksdaler, hvorav 150 riksdaler kontant og det øvrige som lån mot pant i gården.

Kilde: Hole Bygdebok - Bind IV 
Familie (F689)
 
180 Etter å ha giftet seg med enken Maren, overtok han både bygården i Trondheim og forretningsvirksomheten, som Marens første mann hadde drevet. Fasmer, Johan (I2384)
 
181 Evt. 1/7 jfr. kirkebok. Flater, Karen (I5935)
 
182 Evt. født i Sverige (ref. FT1900) ? Andersdatter, Anna Mathilde (I3429)
 
183 Evt. Skulstadberget Johansdatter, Maren (I346)
 
184 Falt i Krigen mot Sverige 1808-1809 (?) Arnesen, Erland (I7834)
 
185 Falt om på gaten Henriksen, Hans Marinius (I5757)
 
186 Felles ledd for anene hos Østby / Lorentzen... Rieber, Frantz Nielssen (I1500)
 
187 Fengsel.
Se http://www.leagle.com/decision/1985887122Wis2d765_1821/STATE%20v.%20NYBORG 
Nyborg, Herman Orville (I5141)
 
188 Fikk 7 barn med sin husholderske. Ellingsen, Amund (I3001)
 
189 Fikk bykselsbrev dat. 28. sept., tinglyst 5. okt. 1770 på Geitvik (bnr. 1) i Hemnes. Hind, Petter Jørgen (I984)
 
190 Fikk kongens Fortjenestemedalje i sølv. Gulbrandsdatter, Otilie (I1438)
 
191 Flyttet fra Fjelberg til Presteseter i 1913. Flyttet tilbake til Valen/Fjelberg i 1914, eller dro evt. til Hedrum/Larvik da. Mikalsdatter, Mina Antonette Johanne (I5281)
 
192 Flyttet fra Grue til Christiania. Attest av 11 Jul 1890. Pedersen, Julius (I6400)
 
193 Flyttet fra Laholm i Sverige til Skjeberg. Christiansen, Johan (I3314)
 
194 Flyttet fra Lillehammer til Larvik da Reidar var ca 8 år gammel, ca 1920 (jfr oppl. fra egen familie).
->(ca. 8 måneder stemmer nok bedre, altså i 1913) 
Østby, Olaf Martinus Martinsen (I125)
 
195 Flyttet fra Lillehammer til Presteseter i 1913. Presteseter åpnet i september 1913.
Flyttet videre til Larvik i 1914. 
Østby, Olaf Martinus Martinsen (I125)
 
196 Flyttet fra Stemsrudmoen, Grue til Trysil Olsen, Johan (I1838)
 
197 Fogd. Han døde som fogd i Hals ved Limfjorden i Danmark, står det ett sted. Andre skriver at han var skriver på Hals fogdegård. Skifver, Anders (I3122)
 
198 Folketelling 1910 (01.12.1910) Kilde (S17)
 
199 Foreldre fra Tyskland Myrane, Margaret A (I7154)
 
200 Forliste med DS "Norge" Martinusen, Magnus (I3810)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Neste»