Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 101 til 150 av 637

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Neste»

 #   Notater   Linket til 
101 Dansk adelsslægt; adlet 1444, uddød 1772. Især knyttet til Odense, hvor den oprettede Mulernes Legatskole ved testamente (1717) af krigssekretær Rasmus Mule (1649-1720). Hans fætter, professor Erik Mule (1669-1751), forestod skolens oprettelse 1721 og skænkede sammen med sin søster Anna Mule Bircherod en del gods til den.

Kilde: http://flux.phys.uit.no/cgi-bin/slekt.cgi?fil=311&LSalle 
Mule, Hans (I1070)
 
102 Dato jfr kirkebok ved dåp av sønnen Karl Johan. Mathiasdatter, Johanne Katrine (I1277)
 
103 David Knutsen ved skriftlig stevne innkaller Kristen smed ved Hønefossen for noen unøttige ord han skal ha latt falle hans trolovede til forkleining av 8. april 1692.
Hvorimot Kristen Smed erklarer seg i sitt innlegg av idag, seg intet å vite henne at ha forkleinet. Og om noe i drukkenskap skulle vere skjedd, vet han aldeles intet derav.
I denne sak at debatere har hans ko.ma.fogd, velfornemme Henrik Pettersen savel som monsr. Jørgen Larsen seg imellem lagt at forlike, og er således for retten med hånderbånd forenet, at
David Knutsen aldeles eftergir saken med sådan condition, at Kristen Smed ikke herefter skal bruke noen unøttige ord om David Knutsen eller hans trolovede. 
Familie: David Knutsen / Kari Christensdatter (F1501)
 
104 De bodde i Lysti som Anders hadde ryddet. På slutten av hans levetid ble Søndre
Somdalen delt i en østre og en søndre del. Deres sønn Lars Andersen ble eier
av Østre Somdalen, og hans fetter Lars Larsen ble eier av Søndre Somdalen.

Anders Lysti ble i de militære ruller på 1690-tallet under rubrikken husmenn
benevnt som Anders Lustig, svendske paa Somdal 40 aar.
Anders Lysti er nevnt i en rettssak ved Samsjøen i 1682. Da var han Rønnaug
Aslesdatter Bergsunds tjener. Kanskje stammet Anders Lysti fra Finland (teori
framsatt av herr Onni Lysti, Helsinki i 2003).

Jøran var en av de tre døtrene til odelsbonden på Søndre Somdalen i 1661, Lars
Follum, som senere er kalt Lars Syversen Somdalen I og som kanskje var
svogeren til Rolf Follum på Nordre Somdalen . Lars Syversen I døde før 1670.
I 1703 solgte Anders Lysti på sin hustrus vegne hennes odelsrett i Søndre
Somdalen til Guttorm Pedersen Jøranby, som var i ferd med å gifte seg med
Jørans søster, enken Live Larsdatter, som hadde vært gift med Lars Syversen
II. Betalingen for denne odelsretten var 6 rdl + fri bruk av plassen Lysti
som Anders hadde ryddet. Anders var med og brukte Søndre Somdalen sammen med
sin svigerinne Lives ektemenn, først Lars Syversen II, senere Guttorm Pedersen
Jøranby. Anders Lysti hadde også vært tjener hos Rønnaug Aslesdatter Bergsund
etter at hun i 1682 var blitt enke, jfr. drapssaken ved bryllupet på Heggen.

Kilde: Elsrud, www.slekt.elsrud.com 
Andersen, Anders (I3345)
 
105 De var søskenbarn. Familie: Johan Jacob Hansen / Gurine Eline Jacobsdatter (F64)
 
106 De var søskenbarn. Familie: Jakob Andreas Johansen / Pernille Marie Larsdatter (F105)
 
107 Den 22. april 1709 var sønnen Jon Larssøn tiltalt på Vefsens vårting fordi han skulle ha spydd i kirken! På det samme tinget var Lars Jonsøn tilltalt for noen ukvemsord han hadde kommet med, da han ble bedt av visepastor Ole Broch om å gå. Jonsen, Lars (I2317)
 
108 Den 9. oktober 1787 fikk han skjøte på gården Olseng søndre, gnr 135, bnr 3 i Ullerøy, Skjeberg av sin mor. Ulriksen, Christian (I3309)
 
109 Det er mest sannsynlig Magnus Barfot som er Haralds far, men det er ikke tilstrekkelig dokumentert.

Harald 4 Gille el. Gillekrist, er sønn av kong Magnus Berrføtt og en irsk eller
suderøyisk kvinne. Harald kom til Norge mot slutten av Sigurd Jorsalfarers
regjeringstid og fikk ved jernbyrd bevise at han var Magnus' sønn, men måtte
love ikke å kreve noen del av riket så lenge Sigurd eller hans sønn Magnus
levde. Tross løftet lot Harald seg gi kongsnavn etter Sigurds død. Kong Magnus
måtte dele riket med ham. Etter fire års samkongedømme brøt det ut krig mellom
kongene 1134, Harald ble slått og flyktet til Danmark. Med støtte fra den
danske konge Erik Emune satte Harald seg fast i Viken og drog deretter til
Bergen, hvor kong Magnus ble blindet og lemlestet 1135. Året etter ble han
selv drept av en annen tronkrever, Sigurd Slembe. Harald hadde i sitt ekteskap
med den svenske prinsesse Ingerid sønnen Inge Krokrygg og dessutenhadde han
frillesønnene Øystein og Sigurd (Munn). Frillesønner er elskerinnes sønner.

Å gå på glødende jern Man kunne også gå 12 skritt over glødende plogjern for å
bevise sannhetsgehalten i en påstand, eller sin uskyld. Føttene ble undersøkt
etter 3 dager. Hvis sårene da var rene og uten infeksjon ble påstanden, eller
uskylden ansett bevist. Harald Gille, konge i Norge fra 1130 til 1136,
"beviste" sin rett til tronen på denne måten. Den kristne kirke introduserte
vikingene for disse "gudsbevis". Det var også kirken som avskaffet dem i 1247. 
Gille, Harald IV Magnusson (I460)
 
110 Det er muligens samme mann som er nevnt i et Diplom først på 1300-tallet som
"Halvard på Stave. flere sønner er kjentSigurd, Toralde og Rolv som kjøpte
Lesteberg. Gunnar. Både Toralde og Gunnar er nevnt i Diplomer D. N. III
22/01-1359 Berg i Eiker, D. N. IX 24/06-1361, D. N. V. 01/07-1371 og
29/02-1380 på Gulsvik samt brev fra Eiker i 1359. Det finnes muligens en
fjerde bror Rolv Halvardson gift med Gudbjør Kittilsdatter, som kjøpte
halvpart i Leir i 1393 og to tredjeparter i Lesteberg i Krødsherad i 1398, som
er omtalt i Krødsheradboken, side 319, av Andreas Mørk. 
Toraldsen, Halvard (I1556)
 
111 Died in childbirth. Gudmundsdatter, Oline (I3170)
 
112 Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)

b.VI s.488 Sammendrag: Engelbrekt Albrektssön (Bydelsbach?) skjöder til Henneke Grupendal det Gods
(paa Hisingen?), der er ham tilfaldet efter Eggert Grupendal.

Kilde: Efter Orig. p. Papir i det store kgl. Bibliothek i Kjöbenhavn. (Saml. t. Adels-Hist. G.) Spor af 3 paatrykte Segl.

Nummer: 458.

Dato: 20 Juli 1434. Sted: [Viken?]

Brevtekst (fra den trykte utgaven):
Allæ men thettæ breff sse aller høræ læsæ helser jagh Eng-
gelbrecht Albrectson ewinnælighe meth guth thet skal thøm allæ wi-
therligth ware sso nerwærende som kommæskulende ath jagh kænnes
megh i thette mith opnæ breff ath jagh skødher och opladher thennæ
breffuiser Hænike Grwbendalæ al then rætthigheth i minæ gotz som
meg ær tel[fa]llen efther Eggerd Grwbendalæ som ær i Westædh1 och
Olabek tel ewinnæligh egæ. tel mere bewisningh haffuer iagh thrykket
mith inghsilæ for thetthæ mith opnæ breff so lenghe tel iagh gifuer
hanum eth breff po pe(r)men so ludende sem thetthæ och bedher jagh
andhre godhæ men so som ær Hans Grwbendalæ och her Knuth Pæther-
son prest Hænikes capellan. Datum anno domini mo cdxxx 4o die beate 
Grupendal, Henning (I1135)
 
113 Druknet Christophersen, Christopher (I2266)
 
114 Druknet Halvorsen, Halvor (I3951)
 
115 Druknet Hallgrimsson, Kristjan Sigurlaugur (I4712)
 
116 Druknet Johansen, Hans Jakob (I5221)
 
117 Druknet Torgersrud, Eldbjørg Anne (I5446)
 
118 Druknet Bendigtsen, Anders (I6613)
 
119 Druknet Svendsen, Sigurd Martinius (I6868)
 
120 Druknet Klausen, Ditlef Andreas (I7685)
 
121 Druknet Klausen, Edvin Hagen (I7686)
 
122 Druknet Winther, Gerhard Julius (I7907)
 
123 Druknet Johansen, Hans Martin (I7981)
 
124 Druknet i Lågen Andersen, Christoffer (I2725)
 
125 Druknet i Mjøsa Arnesen, Peder (I2507)
 
126 Druknet i Schie-elven. Hansen, Hans (I3855)
 
127 Druknet i Schieelven Hansen, Hans (I3855)
 
128 Druknet i sjlen 2 Feb 1849 Olsen, Ole Johan (I800)
 
129 Druknet i Skjærfossen i Vestre-Grøna under fløtning i 1888. Halvorsen, Halvor (I3951)
 
130 Druknet i Valmen / Osensjøen. Mortensen, Per Gunerius (I619)
 
131 Druknet på sjøen under Bustneslia. Gullesen, Jacob (I677)
 
132 Druknet under tømmerfløting Nilsen, Samuel (I4751)
 
133 Drukning Gjestland, Halvor (I7236)
 
134 Død paa Damløkken hvor han var i besøg his sin Søn Andersson, Lars (I3854)
 
135 Død på et besøk i Ringebu. Schjølner, Anna (I6026)
 
136 Død paa hjemreisen fra Torpen paa pladsen Storsveen. Olsen, Simen (I1668)
 
137 Død på Krohgstøttens sykehus, Oslo. Fredriksdatter, Sofie Christine (I7247)
 
138 Død på Sannerud asyl, Ottestad, Stange. Johnsen, Martin (I5123)
 
139 Død på sjøen, senket i Atlanterhavet. Nilsen, Hjalmar Nicolai (I4583)
 
140 Død som følge av fall i et hus under bygging. Karlsson, Anders Johan (I7785)
 
141 Død, spanskesyken Torgersen, Ivar (I271)
 
142 Død, spanskesyken Torgersen, Ole (I272)
 
143 Døde av alderdom og hjertelammelse. Bech, Michael Anton Mathiassen (I38)
 
144 Døde av alderdom og slag. Pedersdatter, Kristianna (I39)
 
145 Døde av forstoppelse. Pedersdatter, Pernille Margrethe (I934)
 
146 Døde av lungebetennelse. Olsen, Martin (I169)
 
147 Døde av skarlagensfeber. Gulbrandsdatter, Karoline (I1287)
 
148 Døde av slag. Kristensen, Ole Andreas (I933)
 
149 Døde av tarmbetennelse. Olsdatter, Petrine Marie (I363)
 
150 Døde av tæring. Hind, Johan Andreas Jacobsen (I1031)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Neste»