Notater


Treff 101 til 150 av 586

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Neste»

 #   Notater   Linket til 
101 De var søskenbarn. Familie (F64)
 
102 De var søskenbarn. Familie (F105)
 
103 Den 22. april 1709 var sønnen Jon Larssøn tiltalt på Vefsens vårting fordi han skulle ha spydd i kirken! På det samme tinget var Lars Jonsøn tilltalt for noen ukvemsord han hadde kommet med, da han ble bedt av visepastor Ole Broch om å gå. Jonsen, Lars (I2317)
 
104 Den 9. oktober 1787 fikk han skjøte på gården Olseng søndre, gnr 135, bnr 3 i Ullerøy, Skjeberg av sin mor. Ulriksen, Christian (I3309)
 
105 Det er mest sannsynlig Magnus Barfot som er Haralds far, men det er ikke tilstrekkelig dokumentert.

Harald 4 Gille el. Gillekrist, er sønn av kong Magnus Berrføtt og en irsk eller
suderøyisk kvinne. Harald kom til Norge mot slutten av Sigurd Jorsalfarers
regjeringstid og fikk ved jernbyrd bevise at han var Magnus' sønn, men måtte
love ikke å kreve noen del av riket så lenge Sigurd eller hans sønn Magnus
levde. Tross løftet lot Harald seg gi kongsnavn etter Sigurds død. Kong Magnus
måtte dele riket med ham. Etter fire års samkongedømme brøt det ut krig mellom
kongene 1134, Harald ble slått og flyktet til Danmark. Med støtte fra den
danske konge Erik Emune satte Harald seg fast i Viken og drog deretter til
Bergen, hvor kong Magnus ble blindet og lemlestet 1135. Året etter ble han
selv drept av en annen tronkrever, Sigurd Slembe. Harald hadde i sitt ekteskap
med den svenske prinsesse Ingerid sønnen Inge Krokrygg og dessutenhadde han
frillesønnene Øystein og Sigurd (Munn). Frillesønner er elskerinnes sønner.

Å gå på glødende jern Man kunne også gå 12 skritt over glødende plogjern for å
bevise sannhetsgehalten i en påstand, eller sin uskyld. Føttene ble undersøkt
etter 3 dager. Hvis sårene da var rene og uten infeksjon ble påstanden, eller
uskylden ansett bevist. Harald Gille, konge i Norge fra 1130 til 1136,
"beviste" sin rett til tronen på denne måten. Den kristne kirke introduserte
vikingene for disse "gudsbevis". Det var også kirken som avskaffet dem i 1247. 
Gille, Harald IV Magnusson (I460)
 
106 Det er muligens samme mann som er nevnt i et Diplom først på 1300-tallet som
"Halvard på Stave. flere sønner er kjentSigurd, Toralde og Rolv som kjøpte
Lesteberg. Gunnar. Både Toralde og Gunnar er nevnt i Diplomer D. N. III
22/01-1359 Berg i Eiker, D. N. IX 24/06-1361, D. N. V. 01/07-1371 og
29/02-1380 på Gulsvik samt brev fra Eiker i 1359. Det finnes muligens en
fjerde bror Rolv Halvardson gift med Gudbjør Kittilsdatter, som kjøpte
halvpart i Leir i 1393 og to tredjeparter i Lesteberg i Krødsherad i 1398, som
er omtalt i Krødsheradboken, side 319, av Andreas Mørk. 
Toraldsen, Halvard (I1556)
 
107 Died in childbirth. Gudmundsdatter, Oline (I3170)
 
108 Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)

b.VI s.488 Sammendrag: Engelbrekt Albrektssön (Bydelsbach?) skjöder til Henneke Grupendal det Gods
(paa Hisingen?), der er ham tilfaldet efter Eggert Grupendal.

Kilde: Efter Orig. p. Papir i det store kgl. Bibliothek i Kjöbenhavn. (Saml. t. Adels-Hist. G.) Spor af 3 paatrykte Segl.

Nummer: 458.

Dato: 20 Juli 1434. Sted: [Viken?]

Brevtekst (fra den trykte utgaven):
Allæ men thettæ breff sse aller høræ læsæ helser jagh Eng-
gelbrecht Albrectson ewinnælighe meth guth thet skal thøm allæ wi-
therligth ware sso nerwærende som kommæskulende ath jagh kænnes
megh i thette mith opnæ breff ath jagh skødher och opladher thennæ
breffuiser Hænike Grwbendalæ al then rætthigheth i minæ gotz som
meg ær tel[fa]llen efther Eggerd Grwbendalæ som ær i Westædh1 och
Olabek tel ewinnæligh egæ. tel mere bewisningh haffuer iagh thrykket
mith inghsilæ for thetthæ mith opnæ breff so lenghe tel iagh gifuer
hanum eth breff po pe(r)men so ludende sem thetthæ och bedher jagh
andhre godhæ men so som ær Hans Grwbendalæ och her Knuth Pæther-
son prest Hænikes capellan. Datum anno domini mo cdxxx 4o die beate 
Grupendal, Henning (I1135)
 
109 Druknet Christophersen, Christopher (I2266)
 
110 Druknet Halvorsen, Halvor (I3951)
 
111 Druknet Johansen, Hans Jakob (I5221)
 
112 Druknet Torgersrud, Eldbjørg Anne (I5446)
 
113 Druknet Bendigtsen, Anders (I6613)
 
114 Druknet Svendsen, Sigurd Martinius (I6868)
 
115 Druknet i Lågen Andersen, Christoffer (I2725)
 
116 Druknet i Mjøsa Arnesen, Peder (I2507)
 
117 Druknet i Schie-elven. Hansen, Hans (I3855)
 
118 Druknet i Schieelven Hansen, Hans (I3855)
 
119 Druknet i sjlen 2 Feb 1849 Olsen, Ole Johan (I800)
 
120 Druknet i Skjærfossen i Vestre-Grøna under fløtning i 1888. Halvorsen, Halvor (I3951)
 
121 Druknet i Valmen / Osensjøen. Mortensen, Per Gunerius (I619)
 
122 Druknet på sjøen under Bustneslia. Gullesen, Jacob (I677)
 
123 Druknet under tømmerfløting Nilsen, Samuel (I4751)
 
124 Drukning Gjestland, Halvor (I7236)
 
125 Død på et besøk i Ringebu. Schjølner, Anna (I6026)
 
126 Død paa hjemreisen fra Torpen paa pladsen Storsveen. Olsen, Simen (I1668)
 
127 Død på Krohgstøttens sykehus, Oslo. Fredriksdatter, Sofie Christine (I7247)
 
128 Død på Sannerud asyl, Ottestad, Stange. Johnsen, Martin (I5123)
 
129 Død på sjøen, senket i Atlanterhavet. Nilsen, Hjalmar Nicolai (I4583)
 
130 Død som følge av fall i et hus under bygging. Karlsson, Anders Johan (I7785)
 
131 Død, spanskesyken Torgersen, Ivar (I271)
 
132 Død, spanskesyken Torgersen, Ole (I272)
 
133 Døde av alderdom og hjertelammelse. Bech, Michael Anton Mathiassen (I38)
 
134 Døde av alderdom og slag. Pedersdatter, Kristianna (I39)
 
135 Døde av forstoppelse. Pedersdatter, Pernille Margrethe (I934)
 
136 Døde av lungebetennelse. Olsen, Martin (I169)
 
137 Døde av skarlagensfeber. Gulbrandsdatter, Karoline (I1287)
 
138 Døde av slag. Kristensen, Ole Andreas (I933)
 
139 Døde av tarmbetennelse. Olsdatter, Petrine Marie (I363)
 
140 Døde av tæring. Hind, Johan Andreas Jacobsen (I1031)
 
141 Døde da datteren Ingeborg var liten. Christoffersdatter, Anne (I562)
 
142 Døde i barsel Särna, Anne Olsdatter (I3540)
 
143 døde i barsel Madsdatter, Anne Madsie (I4879)
 
144 Døde i barsel Madsdatter, Anne Madsie (I4879)
 
145 Døde i barsel Karlsen, Konstanse Otilie (I5898)
 
146 Døde i barselseng 17 dager etter fødselen. Larsdatter, Pernille Marie (I367)
 
147 Døde på Hammerfest sykehus Päräjävara, Erik Anders Isaksen (I7090)
 
148 Døde på sjøen, på "Jægten Paa Reisen Til Bergen" Christensen, Christen (I2561)
 
149 Døde på sjøen. Olsen, Ole Johan (I800)
 
150 Døde på Væding i Øyestad under et besøk der Husland, Kristen Olsen (I7054)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Neste»