Fanger i Bergen kretsfengsel 1850-1875Kildeinformasjon