Notater


Treff 301 til 350 av 351

      «Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Neste»

   Notater   Linket til 
301 Steinar Grønn skriver om ekteparet Mathis Pedersøn og Margrethe Johansdatter Krusckow: "Dette er et ektepar som tilhørte lavadelen, og som opptrer i mange dokumenter fra 1464 og framover mot århundreskiftet. De har vesentlig eid gods på Ringerike og i Vestfold, men det ser ut til at de har hatt tilhold i Oslo, og at de nærmest kan betraktes som vanlige borgere der." Pedersen, Mathis (I2395)
 
302 Steinar Grønn skriver om Trond Jonsøn at han "var rådmann i Oslo i 1543 og nevnes som borgermester fra 1547 til 1562. Han var altså borgermester samtidig med Rolf Olufsen (Darre). Det må her tilføyes at det var vanlig med to borgermestre samtidig, og de skiftet på å lede byrådet. De to borgermesterne tilhørte selvsagt det samme sosiale lag, og det er ingen urimelighet at deres barn er blitt gift med hverandre." Jonsen, Trond (I2399)
 
303 Steinar Grønn skriver, i sin bok "Karoline og Karl Ludvig Grønn, forfedre og etterkommere", om Rolf Olufsøn: "Han er det første sikre ledd i den yngre Darreslekt. Han var borger i Oslo, og antakelig født sist på 1400-tallet eller omkring år 1500. Han var i alle tilfelle død i 1573. Han nevnes allerede i 1527 som borger i Oslo, og han kalles ofte for "Lille-Rolf". I 1527 ble han dømt til å betale 20 rhinske gylden i erstattning for 60 tønner rug han hadde fått tak i på en tvilsom måte. kornet var nemlig røvet på sjøen fra folk som "ikke var Kongens fiender", dvs. skotter og hollendere.- I 1536 fikk han tildelt av kongen alle inntekter av eiendommen til St. Jørgens Hospital utenfor Oslo, mot at han til gjengjeld sørget for å holde messer og annen gudstjeneste der, og sørget for de sjuke, dvs. de spedalske, ble tatt vare på.- Dette sa han ifra seg i 1547.- I et brev fra 1544 nevnes Rolf Olufsen som rådmann i Oslo, noe han sikkert var blitt allerede i 1530-årene. I 1550 var han borgermester, men i 1560 ble han fritatt for dette på grunn av "alder og skrøpelighet". Han nevnes flere ganger i forbindelse med eiendomsoverdragelser, og har vært eier av forskjellige gårder. I det hele tatt viser opplysningene om "Lille-Rolf" at han var en av tidens handelsmagnater i det gamle Oslo med en solid økonomisk posisjon, enten det nå skyldes arvede midler eller egen forretningsdyktighet."

I boka Oslo bys historie, bind 2, av Knut Sprauten, står det en litt annen fremstilling av Rolfs avgang som borgermester i Oslo. Der står det å lese: "I middelalderen utnevnte kongens ombudsmann i byene nye rådmenn sammen med de øvrige medlemmene av byrådet, sannsynligvis innenfor rammen av et bymøte. trolig fortsatte denne ordningen et stykke ut gjennom 1500-tallet. I Bergen ble borgermesterne i tiden omkring 1570 valgt av byrådet. To rådmenn ble i 1593 utnevnt i nærvær av lagmann, borgermester, rådmann og menige borgere.

Denne type oppnevning er ikke direkte kjent fra Oslo på 1500-tallet, men kan likevel ha funnet sted. Kongens initiativ i 1560 bar imidlertid bud om en ny framgangsmåte, innsetting av rådsmedlemmer ved kongelig utnevning. Da bad kongen nemlig lensherre Kristian Munk om å sette inn en dyktig person i borgermester Rolv Olssøn Darres sted. Dette bante veien for Niels Stub mens Rolv ble degradert til rådmann." 
Darre, Rolf Olufsen (I2387)
 
304 stormannsætt fra Hålogaland; trer inn i norgeshistorien med Håkon Grjotgardsson (ca. 900), s om bosatte seg på gården Lade ved Trondheim.

Jarl. Født ca. 865. Død ca. 900.
Håkon var av en gammel og mektig jarleætt fra Hålogaland og Nordmøre. Han kom, som det heter , udefra Ørlandet?. Håkon og hans far var i mitten av det 9. århundre herrer over innseilinge n til Trondheimsfjorden og hadde derved nøkkelen til Trøndelag. Han var vistnok, da Harald ko m nordenfjelds, høvding over hele kysten fra Lofoten til Nordmøre.
Håkon sluttet seg med en stor hær til Harald Hårfagre da denne på sitt tog kom ned i de trond hjemske bygder. Etter Trøndelags erobring fikk han denne landsdel som len. Han tok bolig på L ade i nærheten av Trondheim. Derved fikk han og hans etterkommere navnet Ladejarler?. Haral d Hårfagre var gift med hans datter Åsa. Da han også fikk Førdafylke og Sogn i len, ble han d en mektigste mann i Norge nest kongen.
Ervervelsen av de siste len kostet ham imidlertid livet. Da han ville fordrive jarlen Atle Mj ove som tidligere var jarl der, kom det til et slag ca. 900 i Stångfjorden hvor Håkon falt o g Atle ble dødelig såret.
Fra Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga:
12. ... Våren etter seilte Harald sørover langs kysten og la under seg Fjordane. Siden seilt e han østover langs land og kom fram øst i Viken; han satte Håkon jarl Grjotgardsson etter se g og ga ham styret i Fjordane. Da sendte Håkon jarl bud til Atle jarl den mjove, at han skull e dra bort fra Sogn og være jarl på Gaular som han før hadde vært, sa at kong Harald hadde gi tt ham, Håkon, Sygnafylke. Atle jarl sendte det til svar at han ville beholde både Sygnafylk e og Gaular til han fikk talt med kong Harald. Jarlene trettet om dette, til de begge samle t hær, de møttes på Fjaler i Stavnesvåg, og der hadde de en stor strid. Der falt Håkon jarl , og Atle jarl ble såret dødelig; de seilte inn til Atløy med ham, og der døde han. Så sier Ø yvind Skaldespiller:
På hærmannen Håkon ble våpen båret i væpnet kamp,
Frøys ætling ga på Fjaler livet hen i larm av sverd.
Og der falt en flokk av venner om Grjotgards sønn ved Stavenes,
og vågen i Odins gny blandet ble med manneblod.?
Forfedrene til stormenn som vi møter i sagalitteraturen, Tore Hund på Bjarkøy, Tore Hjort i V ågan, Torolv Kveldulvsson på Sandnes, Hårek på Tjøtta, Herlaug og Hrollaug i Namdalen, Olve p å Egge og Håkon Jarl Grjotgardsson har i merovingertid hatt en økonomisk styrke og politisk m akt som gjorde dem uavhengig av høvdingene på Vestlandet. Trøndelag og Nord-Norge utfylte hve randre ved at korn fra Inn-Trøndelag ble byttet i fangstprodukter fra kysten i nord. Men høvd ingene seilte dessuten sørover til nordsjølandene og brakte hjem smykker, våpen og finere pro dukter. 
Jarl, Håkon Ladejarl Grjotgardson (I1168)
 
305 Sykepleier/vokter ved Valen Sinnsykehus Familie F2424
 
306 Sønnene Hans og Bernhard var kraftige karer, og var ofte benyt­tet til ordenspoliti på Mo under martnan. Hansen, Hans (I197)
 
307 Søskenbarn. Familie F1516
 
308 The Capital - 16 Feb 1971:
http://www.newspapers.com/newspage/43272074/

Hubert K. Sundt Funeral: services for Crndr. Robert Kenneth Sundc. USX, d reLj', an electronics engjceer at the Electromagnetic. 1 Comparability Analysis Center, Atwapolis, will be hekf at I! a.m. Thursday in the- main chapel! at the Naval Academy. Burial: with full military honors will be in Arlington National Cemetery, Cnuir.SunticdiedSixmilai ac the Naval Hospital after a illness. He was 47. Cmdr. SuMJl was com~ nussittned in the Navy act June 3Q, 1HJ ami retired Jam. 31, im 'm Norfolk, Va. He attended the U.S. Merchant Marine Academy at Kings Pacnt. X.V. for two years before obtaining a Navy commission. He was born in Worcester, Mass.. the son of the tate Albert M. and Othilie B. Sundt. Ctiulf. Sciiwt w*» it tticitiber of the U.S. Navy Alumni Association and of the Naval Institute. Survivors include his wife, Virginia R. Sundt; a daughter. Mrs. Edwin Robinson of Raleigh, N.C.; three sons, Robert K. Sundt Jr. of Fort Knox, Ky.. John R. Sundt of Virginia Beach, Va., and Richard A. Sundt of Annapolis; 
Sundt, Robert Kenneth (I4624)
 
309 Tjenestepike. Berget, Hanna Jensdatter (I742)
 
310 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I3634)
 
311 Tok senere navnet Sibe. Syversen, Ivar (I3430)
 
312 Tvangsarbeider. Andersen, Carl Zacharias (I2549)
 
313 Tvilling - Tvillingbror dødfødt. Olsdatter, Karen Oline (I301)
 
314 Tyfus Bech, Markus Eilert Alfred Mikalsen (I183)
 
315 Tæring. Christophersen, Johannes (I138)
 
316 Tæring. Eliasdatter, Julianna M. (I239)
 
317 Ulrik fikk gå på de beste skoler, og tilbrakte sin ungdom i utlandet, hvor han reiste som handelsfactor og samlet seg en anseelig formue.

Da han lengtet etter roligere forhold, vendte han tilbake til Norge, og bosatte seg på Nippelberg i Nesna, som han brukte fra ca. 1670. Der drev han bl.a. jektebruk. 
Brügmann, Ulrik Hieronimussøn (I2360)
 
318 Under fredsmarsjen i 1945. Andresen, Henrik (I3438)
 
319 Underofficerselev Østby, Olaf Martinus Martinsen (I125)
 
320 Usikker... Hansen, Andreas (I3312)
 
321 Usikker... Hansen, Andreas (I3312)
 
322 Utflyttet fra Brunstadeie, Romedal til Christiania. Nilsen, Nicolai (I3105)
 
323 Utflyttet fra Skjeberg til Rollag(?) Familie F1678
 
324 Utflyttet fra Stemsrudmoen i Grue til Christiania/Oslo. Olsdatter, Marthe (I3579)
 
325 Utflyttet fra Stemsrudmoen i Grue til Trysil. Østbu, Martin Olsen (I169)
 
326 Utflyttet fra Toppen, Romedal til Aker. Johansen, Niels (I1655)
 
327 Utflyttet fra Toppen, Romedal til Aker. Svendsdatter, Kari (I1656)
 
328 Utflyttet fra Toppen, Romedal til Aker. Nilsdatter, Inger Johanne (I3104)
 
329 Utflyttet fra Toppen, Romedal til Aker. Nilsdatter, Karen (I3106)
 
330 Utflyttet fra Trysil til Fåberg, 19. Januar 1849.

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=trysilut&gardpostnr=208&merk=208#ovre 
Syversdatter, Marthe (I225)
 
331 Utflyttet fra Trysil til Fåberg. Syversdatter, Marthe (I225)
 
332 Utflyttet fra Trysil til Lillehammer Østby, Olaf Martinus Martinsen (I125)
 
333 Utflyttet Frenning lille, Romedal til Christiania. Nilsdatter, Siri (I3108)
 
334 Utflyttet til Kongsberg Pedersen, Lorentz Christian (I300)
 
335 Utflyttet til Kongsberg Familie F1678
 
336 Utvandret til Canada. Bor i Edmonton. Gift, 4 barn. Ivarsen, Konrad (I3550)
 
337 Vakker gravplate/sten. Morsing, Åsta Torstensdatter (I2996)
 
338 Var en av tre nybyggare i Aspberget 1660. Hakkarainen, Josef Persson (I1776)
 
339 Var trommeslager og oppasser ho major Ole Brun i Vågå i 1682.

Kom til Elverum i 1690-årene og ble sergeant og rydningsmann på Terningen.

Familien Glad var tilknyttet Terningen i over 100 år. 
Glad, Størk Christoffersen (I1729)
 
340 Ved ekteskapet i 1819 skrives navnet Sara i kirkebok, og ikke Dorothea...
Dette må være feil.
Sara Gulsdatter inngår ekteskap med Erich Nielsen i 1816, 18(?) søndag efter Trinit.
Hans Eliassen inngår ekteskap med Dorothea og ikke med søsteren Sara.
 
Familie F260
 
341 Ved fødsel/dåp er far oppgitt til fyrbøter Peter Olaf Mortensen, Oslo, født 1875. Videre står det at mor (Maren Sofie Hansdatter) er forlatt av mannen.
Etter byrettsdom 25. mars 1903 er Hans Petter Syversen oppnevnt som far. 
Syversdatter, Therese (I3433)
 
342 Ved manntallet i 1701 på Fugelstad i Sjona, sto det at Mogens Johansøn var 83 år gammel. Derav fodselsåret ca. 1618.

Ved prestens manntall 1666 bodde det på Fugelstad en Mons, 49 år gammel (d.v.s. født ca. 1617). Dette stemmer bra med "vår" mann. Skrivemåtene Mons, Monus og Mogens ble gjerne brukt om hverandre på personer med dette navnet. Ingen barn er nevnt for denne Mons i dette manntallet, selv om sønnen Johan Mogensøn burde være fodt ca. 1657(etter alderen ved manntallet 1701).

Går vi ytterligere 5 år tilbake, til landkomisjonen i 1661, ser vi at en av brukerne blir kalt for Mogens Johansen. Dette må være vår Mogens.

Ved skattemanntallet for Nesna i 1629 bodde det på Fugelstad en Anders, en enke og en ved navn Jens. Ved skattemanntallet i 1611/12 var også brukerne Annders, en enke og Jens. I 1610 var det Bottolff, Anders og Jenns. Om disse var slektninger av Mogens Johanson skal være usagt. 
Johansen, Mogens (I902)
 
343 Ved manntallet i 1701 var det en enke på Nedre Dahl i Nordrana som hadde sønnen Thomas Nielssøn, 23 år gammel. Dette kan meget vel være "vår" Thomas.

Ifølge Rana bygdebok var det en Niels Anderssøn, 34 år i 1666, som var bruker på denne gården fra ca. 1665 til 1695, da sønnen Niels overtok. Trolig har denne Niels Anderssøn dødd ca. 1695, og den enken jeg fandt i manntallet 1701 er antakelig enke etter ham.

Dette betyr at enkens sønn Thomas Nielssøn trolig er sønn av Thomas Nielssøn på Nedre Dahl. Alderen stemmer med "vår" Thomas på Moe. 
Nielsen, Thomas (I2420)
 
344 Vielsen ble bestilt, men ikke gjennomført. Paret møtte ikke opp ("Paret infandt sig ej") Familie F672
 
345 Vokste opp hos Olga Lorentzen og Henrik Hoel i Oslo. Hennes mor døde da hun ble født. Gjermundbo, Aase (I4755)
 
346 Økset er en av de eldste gårdene i Srandbygda. Siste leddet i gårdsnavnet -set tilsier at gården må ha blitt ryddet så tidlig som på 800-tallet. Det er også sannsynlig at gården siden har vært bebodd kontinuerlig, også i ødetida etter svartedauen, ettersom den er nevnt i en av de eldste skriftlige kilder man har til bosettingshistorie, skattemantallet fra 1528.

I dette året satt Jens Økset (Oxesetther) som bruker. Han skulle sammen med Olaf Grundset og Hallvard Bånerud svare 12 skilling i skatt. Det ser ut til at de ventet i det lengste med å betale ettersome de kom med i lista over skatterestanser samme år. 
Økset, Jens (I3362)
 
347 Aamodt ved ekteskap, i Hole, Norderhov, Østerdalen, Telemark, annet ?? Hansdatter, Mette Katrine (I1297)
 
348 År Side Linjenr Ny fam.gr. Eksp.dato Reisedato Førenamn Etternamn Sivilstand Fam. stilling Yrke Kjønn Fødd dato Heimstad Reisemål Medbrakte pengar Linje Skip Frakt (kr) Bet. opplys. Føremål Løyve Merknad
249448 1920 137 6 1 02.10.1920 06.10.1920 Gustav Adolf Sundt Bjerring ug møbelsnekker m 26.03.1903 Glemmen New York Raffel via Bergen og England 690 Pr.att.
249449 1920 137 7 02.10.1920 06.10.1920 Elvine Fredrikke Bjerring g mek.arb. k 24.04.1883 Glemmen New York 100 Raffel via Bergen og England 690 til sin mand
249450 1920 137 8 02.10.1920 06.10.1920 Gunda Josefine Sundt ug expeditrise trikotage k 23.09.1880 Glemmen New York 100 Raffel via Bergen og England 690 bedre fortj. 
Sundt, Gunda Josefine Gustavsdatter (I1279)
 
349 År Side Linjenr Ny fam.gr. Eksp.dato Reisedato Førenamn Etternamn Sivilstand Fam. stilling Yrke Kjønn Fødd dato Heimstad Reisemål Medbrakte pengar Linje Skip Frakt (kr) Bet. opplys. Føremål Løyve Merknad
249448 1920 137 6 1 02.10.1920 06.10.1920 Gustav Adolf Sundt Bjerring ug møbelsnekker m 26.03.1903 Glemmen New York Raffel via Bergen og England 690 Pr.att.
249449 1920 137 7 02.10.1920 06.10.1920 Elvine Fredrikke Bjerring g mek.arb. k 24.04.1883 Glemmen New York 100 Raffel via Bergen og England 690 til sin mand
249450 1920 137 8 02.10.1920 06.10.1920 Gunda Josefine Sundt ug expeditrise trikotage k 23.09.1880 Glemmen New York 100 Raffel via Bergen og England 690 bedre fortj. 
Sundt, Elvine Fredrikke Gustavsdatter (I3652)
 
350 År Side Linjenr Ny fam.gr. Eksp.dato Reisedato Førenamn Etternamn Sivilstand Fam. stilling Yrke Kjønn Fødd dato Heimstad Reisemål Medbrakte pengar Linje Skip Frakt (kr) Bet. opplys. Føremål Løyve Merknad
249448 1920 137 6 1 02.10.1920 06.10.1920 Gustav Adolf Sundt Bjerring ug møbelsnekker m 26.03.1903 Glemmen New York Raffel via Bergen og England 690 Pr.att.
249449 1920 137 7 02.10.1920 06.10.1920 Elvine Fredrikke Bjerring g mek.arb. k 24.04.1883 Glemmen New York 100 Raffel via Bergen og England 690 til sin mand
249450 1920 137 8 02.10.1920 06.10.1920 Gunda Josefine Sundt ug expeditrise trikotage k 23.09.1880 Glemmen New York 100 Raffel via Bergen og England 690 bedre fortj. 
Sundt, Gustav Adolf (I4615)
 

      «Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Neste»