Notater


Treff 101 til 150 av 395

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... Neste»

   Notater   Linket til 
101 Dødsårsak bronkitt. Lauritzdatter, Olivia Josefine (I3428)
 
102 Eier af Hallegaard, mistede sit adelskap på grund af sit borgelige giftemål med Maren Thorsdatter, født ca.1470, gift 1. gang med Marcus Mule, broderen til Christiern Mule.

Kilde: http://flux.phys.uit.no/cgi-bin/slekt.cgi?fil=311&LSalle 
Kotte, Niels Lauritsen (I1088)
 
103 Ein har her det merkelege tilfelle at Kristen f. 1734 ved ei feilskriving ved dåpen er innført i kyrkjeboka med namnet Peder.
- Kilde: Aksel Hattestad: Frå det Fåberg som var - Fåberg og Lillehammer Historielag 
Jensen, Christen (I1671)
 
104 Ekteskap med Ole Iversen Haarstad Familie F1458
 
105 Ekteskapet oppløst 10. Oktober 1829 Familie F1752
 
106 Ekteskapsbevilling av 9/8-1883 fordi brudgommens broder Andreas Sundt har karret(?) uekte barn med bruden. Familie F1817
 
107 Elev ved fru Rosings taleskole for døvstumme Martinussen, Olaf (I3823)
 
108 Emigrerte til Amerika 12 Juni 1898 Johannesdatter, Dorthea (I3241)
 
109 Emigrerte til South Dakota, USA. Dro med skipet S/S Oslo (Alb. Raffel) fra Kristiania sammen med Magnus Evensen Skjellerudsveen (nordre). Østby, Olaf Martinus Martinsen (I125)
 
110 En del småbruk på Skiptvetsiden av Glomma lå under Bøierud, i dag kalt Børud.
Navn som Smalshuset, Smalshustangen, Aserviken, Reiershullet, Sør Franzhuset, Franzhuset Aspelund og sikkert flere til finner du under Bøierud i ft 1801. 
Helgesdatter, Live (I746)
 
111 En mulighet... Olsdatter, Marthe (I3579)
 
112 En mulighet... Olsdatter, Marthe (I3579)
 
113 Endret navn til Arborg 6/9-1944. Andresen, Henrik (I3438)
 
114 Enkefru Berget, Hanna Jensdatter (I742)
 
115 Etter at Johanna Hendrichsdatters første mann døde, så giftet hun seg med faren til den kvinnen som hennes sønn var gift med! Dette var Niels Simensøn, som var blitt enkemann. Hendrichsdatter, Johanna (I2566)
 
116 Etter Jens Thygesen Lunds død i 1709 ble Bønsnes overtatt av arvingene. Svarstad var allerede i 1700 overdratt til svigersønnen Michel Hansen Wellermann (d. 1723), som var gift med Karen Jensdatter Lund. De bosatte seg da på Svarstad, og eiendomsgodset i Bønsnes-gårdene ble bygslet bort til Hans Olsen Aamodt. Han
hadde, etter sorenskriver Thygesen Lunds død i 1709, vært bruker av Store Bønsnes med bygselseddel fra Christiania lagstol (lagmann Hannibal Stockfleth). I 1719 ble det tinglyst bygselseddel fra Wellermann til Hans Olsen Aamodt på Lille Bønsnes mot årlig avgift på 3 riksdaler.
I 1722 solgte Michel Hansen Wellermann Lille Bønsnes og de 10 lispund i Store Bønsnes til Hans Olsen Aamodt for 400 riksdaler, hvorav 150 riksdaler kontant og det øvrige som lån mot pant i gården.

Kilde: Hole Bygdebok - Bind IV 
Familie F689
 
117 Etter å ha giftet seg med enken Maren, overtok han både bygården i Trondheim og forretningsvirksomheten, som Marens første mann hadde drevet. Fasmer, Johan (I2384)
 
118 Evt. 1/7 jfr. kirkebok. Flater, Karen (I5935)
 
119 Evt. født i Sverige (ref. FT1900) ? Andersdatter, Anna Mathilde (I3429)
 
120 Evt. Skulstadberget Johansdatter, Maren (I346)
 
121 Felles ledd for anene hos Østby / Lorentzen... Rieber, Frantz Nielssen (I1500)
 
122 Fengsel.
Se http://www.leagle.com/decision/1985887122Wis2d765_1821/STATE%20v.%20NYBORG 
Nyborg, Herman Orville (I5141)
 
123 Fikk 7 barn med sin husholderske. Ellingsen, Amund (I3001)
 
124 Fikk bykselsbrev dat. 28. sept., tinglyst 5. okt. 1770 på Geitvik (bnr. 1) i Hemnes. Hind, Petter Jørgen (I984)
 
125 Fikk kongens Fortjenestemedalje i sølv. Gulbrandsdatter, Otilie (I1438)
 
126 Flyttet fra Fjelberg til Presteseter i 1913. Flyttet tilbake til Valen/Fjelberg i 1914, eller dro evt. til Hedrum/Larvik da. Mikalsdatter, Mina Antonette Johanne (I5281)
 
127 Flyttet fra Grue til Christiania Pedersen, Julius (I6400)
 
128 Flyttet fra Lillehammer til Larvik da Reidar var ca 8 år gammel, ca 1920. Østby, Olaf Martinus Martinsen (I125)
 
129 Flyttet fra Lillehammer til Presteseter i 1913. Presteseter åpnet i september 1913.
Flyttet videre til Larvik i 1914. 
Østby, Olaf Martinus Martinsen (I125)
 
130 Flyttet fra Stemsrudmoen, Grue til Trysil Olsen, Johan (I1838)
 
131 Fogd. Han døde som fogd i Hals ved Limfjorden i Danmark, står det ett sted. Andre skriver at han var skriver på Hals fogdegård. Skifver, Anders (I3122)
 
132 Folketelling 1910 (01.12.1910) Kilde (S17)
 
133 Forlover Asle Aslesen, arbeidsmann for Olsen. Hennes avdøde manns bror. Familie F1824
 
134 Fosterdatter Johnsdatter, Karen (I228)
 
135 fra Bergen Tefre, Johannes Martinus Nilsen (I4878)
 
136 fra Grue til Trysil Olsen, Johan (I2868)
 
137 Fra Lillealtern

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01833&gardpostnr=455&personpostnr=3518#nedre 
Johansdatter, Jensine Dorthea (I45)
 
138 Fra Mekalgården på Ytteren

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01833&gardpostnr=486&personpostnr=3738#nedre 
Pedersdatter, Kristianna (I39)
 
139 Fra Selforssjøen

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01833&gardpostnr=360&personpostnr=2708#nedre 
Olsen, Ole Johan (I40)
 
140 Fra Sletten

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01833&gardpostnr=452&personpostnr=3496#nedre

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f71833&gardpostnr=53&personpostnr=791#nedre 
Johannesdatter, Karen Gurine (I47)
 
141 Fra Villen

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01833&gardpostnr=452&personpostnr=3495#nedre
 
Johannesen, Benjamin (I46)
 
142 Fullt særeie for frk. Marie Lydia Bugge Familie F2711
 
143 Fødselsdato ved død er angitt til 08.07.1846.
 
Pedersdatter, Kristianna (I39)
 
144 Født i Bergslaga av finske foreldre. Hakkarainen, Lars Larsen (I1753)
 
145 Før Gunhilds ektemann, Peter Adriansøn Falkener ble drept i slagsmål fikk de 14 barn. 3 sønner døde som barn, og 4 sønner og 7 døtre ble gifte. Sævaldsdatter, Gunnhild (I898)
 
146 Før Per Larsen, Elis og Oles Bror, døde i Nov.1865, vare disse hans nævnte Sødskende paa Brødet med han, men her maa de betragtes som Inderster, uagtet de for tiden nyder godt af. Familie F1306
 
147 Genealogen nr. 2/2003 "Karine Michelsdatter og hennes to ektemenn Peder Trane og Hans Simonsen" av Randi Rostrup på s. 42 står det følgendene om Peder Hansen:

2. Peder Hansen, f. på Sunnmøre ca. 1607, d i Klæbu 1664. Selv om det foreløpig ikke kan bevises direkte, tyder allikevel det meste på at han er identisk men den Peder Hansen som var sogneprest i Klæbu i Sør-Trøndelag fra ca. 1740 og til sin død i 1664, etter at han hadde vært visepastor i Strinda fra ca. 1736 [note 85: Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim, 2000) s. 134 og 138]. Han ble innskrevet ved universitetet i København den 21. mai 1629 som "Petrus Iohannis Syntmergensis Nortvagus" og kom da fra latinskolen i Trondheim [note 86: København Universitets Matrikel, 1. bind (1611-1667), ved S. Birki-Smith (København, 1890), s. 97]."Syntmergensis" kan neppe forstås som annet enn "fra Sunnmøre". På det tidspunktet han ble født er det ingen andre mulige farskandidater på Sunnmøre enn fogden Hans Simonsen. Peder var gift (visstnok to ganger, men uten at konen(e)s navn er kjent) og hadde barna: Hans, Anna, Gjert, Michel, Christian, Laurits og Alhed [note 87: Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim, 2000) s. 138]. 
Hanssen, Peder (I2376)
 
148 Gift ca 301 i Raumsdal, Norge

http://www.martin.romano.org/wc07/wc07_050.htm

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~gwt1/f_b0.html#8 
den gamle, Snø (I541)
 
149 Gjeterpike. Andersdatter, Ingeborg Anna (I41)
 
150 Gravnr: 08.038.01.019 Østre Aker kirkegård
Frithjof E. Sundt
12.06.1892 - 09.01.1965
Gravlagt: 15.01.1965 
Sundt, Frithjof Eilert Gustavsen (I3653)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... Neste»