Notater


Treff 101 til 150 av 367

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... Neste»

   Notater   Linket til 
101 Ekteskapsbevilling av 9/8-1883 fordi brudgommens broder Andreas Sundt har karret(?) uekte barn med bruden. Familie F1817
 
102 Emigrerte til Amerika 12 Juni 1898 Johannesdatter, Dorthea (I3241)
 
103 Emigrerte til South Dakota, USA. Dro med skipet S/S Oslo (Alb. Raffel) fra Kristiania sammen med Magnus Evensen Skjellerudsveen (nordre). Østby, Olaf Martinus Martinsen (I125)
 
104 En del småbruk på Skiptvetsiden av Glomma lå under Bøierud, i dag kalt Børud.
Navn som Smalshuset, Smalshustangen, Aserviken, Reiershullet, Sør Franzhuset, Franzhuset Aspelund og sikkert flere til finner du under Bøierud i ft 1801. 
Helgesdatter, Live (I746)
 
105 En mulighet... Olsdatter, Marthe (I3579)
 
106 En mulighet... Olsdatter, Marthe (I3579)
 
107 Endret navn til Arborg 6/9-1944. Andresen, Henrik (I3438)
 
108 Enkefru Berget, Hanna Jensdatter (I742)
 
109 Etter at Johanna Hendrichsdatters første mann døde, så giftet hun seg med faren til den kvinnen som hennes sønn var gift med! Dette var Niels Simensøn, som var blitt enkemann. Hendrichsdatter, Johanna (I2566)
 
110 Etter Jens Thygesen Lunds død i 1709 ble Bønsnes overtatt av arvingene. Svarstad var allerede i 1700 overdratt til svigersønnen Michel Hansen Wellermann (d. 1723), som var gift med Karen Jensdatter Lund. De bosatte seg da på Svarstad, og eiendomsgodset i Bønsnes-gårdene ble bygslet bort til Hans Olsen Aamodt. Han
hadde, etter sorenskriver Thygesen Lunds død i 1709, vært bruker av Store Bønsnes med bygselseddel fra Christiania lagstol (lagmann Hannibal Stockfleth). I 1719 ble det tinglyst bygselseddel fra Wellermann til Hans Olsen Aamodt på Lille Bønsnes mot årlig avgift på 3 riksdaler.
I 1722 solgte Michel Hansen Wellermann Lille Bønsnes og de 10 lispund i Store Bønsnes til Hans Olsen Aamodt for 400 riksdaler, hvorav 150 riksdaler kontant og det øvrige som lån mot pant i gården.

Kilde: Hole Bygdebok - Bind IV 
Familie F689
 
111 Etter å ha giftet seg med enken Maren, overtok han både bygården i Trondheim og forretningsvirksomheten, som Marens første mann hadde drevet. Fasmer, Johan (I2384)
 
112 Evt. 1/7 jfr. kirkebok. Flater, Karen (I5935)
 
113 Evt. født i Sverige (ref. FT1900) ? Andersdatter, Anna Mathilde (I3429)
 
114 Evt. Skulstadberget Stemsrudmoen, Maren Johannesdatter (I346)
 
115 Felles ledd for anene hos Østby / Lorentzen... Rieber, Frantz Nielssen (I1500)
 
116 Fengsel.
Se http://www.leagle.com/decision/1985887122Wis2d765_1821/STATE%20v.%20NYBORG 
Nyborg, Herman O (I5141)
 
117 Fikk 7 barn med sin husholderske. Ellingsen, Amund (I3001)
 
118 Fikk bykselsbrev dat. 28. sept., tinglyst 5. okt. 1770 på Geitvik (bnr. 1) i Hemnes. Hind, Petter Jørgen (I984)
 
119 Fikk kongens Fortjenestemedalje i sølv. Gulbrandsdatter, Otilie (I1438)
 
120 Flyttet fra Fjelberg til Presteseter i 1913. Flyttet tilbake til Valen/Fjelberg i 1914, eller dro evt. til Hedrum/Larvik da. Mikalsdatter, Mina Antonette Johanne (I5281)
 
121 Flyttet fra Lillehammer til Larvik da Reidar var ca 8 år gammel, ca 1920. Østby, Olaf Martinus Martinsen (I125)
 
122 Flyttet fra Lillehammer til Presteseter i 1913. Presteseter åpnet i september 1913.
Flyttet videre til Larvik i 1914. 
Østby, Olaf Martinus Martinsen (I125)
 
123 Flyttet fra Stemsrudmoen, Grue til Trysil Olsen, Johan (I1838)
 
124 Fogd. Han døde som fogd i Hals ved Limfjorden i Danmark, står det ett sted. Andre skriver at han var skriver på Hals fogdegård. Skifver, Anders (I3122)
 
125 Folketelling 1910 (01.12.1910) Kilde (S17)
 
126 Forlover Asle Aslesen, arbeidsmann for Olsen. Hennes avdøde manns bror. Familie F1824
 
127 Fosterdatter Johnsdatter, Karen (I228)
 
128 fra Bergen Tefre, Johannes Martinus Nilsen (I4878)
 
129 Fra Lillealtern

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01833&gardpostnr=455&personpostnr=3518#nedre 
Johansdatter, Jensine Dorthea (I45)
 
130 Fra Mekalgården på Ytteren

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01833&gardpostnr=486&personpostnr=3738#nedre 
Pedersdatter, Kristianna (I39)
 
131 Fra Selforssjøen

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01833&gardpostnr=360&personpostnr=2708#nedre 
Olsen, Ole Johan (I40)
 
132 Fra Sletten

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01833&gardpostnr=452&personpostnr=3496#nedre

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f71833&gardpostnr=53&personpostnr=791#nedre 
Johannesdatter, Karen Gurine (I47)
 
133 Fra Villen

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01833&gardpostnr=452&personpostnr=3495#nedre
 
Johannesen, Benjamin (I46)
 
134 Fullt særeie for frk. Marie Lydia Bugge Familie F2711
 
135 Fødselsdato ved død er angitt til 08.07.1846.
 
Pedersdatter, Kristianna (I39)
 
136 Født i Bergslaga av finske foreldre. Hakkarainen, Lars Larsen (I1753)
 
137 Før Gunhilds ektemann, Peter Adriansøn Falkener ble drept i slagsmål fikk de 14 barn. 3 sønner døde som barn, og 4 sønner og 7 døtre ble gifte. Sævaldsdatter, Gunnhild (I898)
 
138 Før Per Larsen, Elis og Oles Bror, døde i Nov.1865, vare disse hans nævnte Sødskende paa Brødet med han, men her maa de betragtes som Inderster, uagtet de for tiden nyder godt af. Familie F1306
 
139 Genealogen nr. 2/2003 "Karine Michelsdatter og hennes to ektemenn Peder Trane og Hans Simonsen" av Randi Rostrup på s. 42 står det følgendene om Peder Hansen:

2. Peder Hansen, f. på Sunnmøre ca. 1607, d i Klæbu 1664. Selv om det foreløpig ikke kan bevises direkte, tyder allikevel det meste på at han er identisk men den Peder Hansen som var sogneprest i Klæbu i Sør-Trøndelag fra ca. 1740 og til sin død i 1664, etter at han hadde vært visepastor i Strinda fra ca. 1736 [note 85: Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim, 2000) s. 134 og 138]. Han ble innskrevet ved universitetet i København den 21. mai 1629 som "Petrus Iohannis Syntmergensis Nortvagus" og kom da fra latinskolen i Trondheim [note 86: København Universitets Matrikel, 1. bind (1611-1667), ved S. Birki-Smith (København, 1890), s. 97]."Syntmergensis" kan neppe forstås som annet enn "fra Sunnmøre". På det tidspunktet han ble født er det ingen andre mulige farskandidater på Sunnmøre enn fogden Hans Simonsen. Peder var gift (visstnok to ganger, men uten at konen(e)s navn er kjent) og hadde barna: Hans, Anna, Gjert, Michel, Christian, Laurits og Alhed [note 87: Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700 (Trondheim, 2000) s. 138]. 
Hanssen, Peder (I2376)
 
140 Gift ca 301 i Raumsdal, Norge

http://www.martin.romano.org/wc07/wc07_050.htm

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~gwt1/f_b0.html#8 
den gamle, Snø (I541)
 
141 Gjeterpike. Andersdatter, Ingeborg Anna (I41)
 
142 Gravnr: 08.038.01.019 Østre Aker kirkegård
Frithjof E. Sundt
12.06.1892 - 09.01.1965
Gravlagt: 15.01.1965 
Sundt, Frithjof Eilert Gustavsen (I3653)
 
143 Grenselos mellom Sandefjord og Sverige under 2. verdenskrig. Fraktet flyktninger til Sverige med båt. Dekknavn ”Stein”.

Kilde: Masteroppgave i historie "SIVIL MOTSTAND I SANDEFJORD UNDER OKKUPASJONEN 1940-45, MED HOVEDVEKT PÅ FLYKTNINGTRANSPORTEN TIL SVERIGE" av Heidi Bjørvik Johannessen, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO, høsten 2007 
Bøhmer, Harald Stein (I5938)
 
144 Gårdbruker/svedjefinne. Ryddet garden Vålberget sammen med sønnen Steffen Steffensen. Mulikka, Steffen Pålsson (I1795)
 
145 Gården Bjørnland-Ødegården var husmannsplass 1723. Ca 1770 ble plassen delt i to :
Nistua og Oppstua.
Kilde : Tune gårdshistorie del 1. 
Olsdatter, Mari (I1248)
 
146 Haldor Arnesons bror var Anders Arneson var sysselmann i Hardanger i 1340. Arneson, Haldor (I1119)
 
147 Han er beskrevet som lovmessig borger på midten av 1600-tallet, og han betalte da 6 daler i skipperskatt. Anders var jekteskipper og bonde, og det ser ut som om han hadde sine røtter i Bardal. I 1648 er han nevnt som jordeiende bonde, og han tilhørte det øverste laget av bondesamfunnet. Samme året er det også nevnt at han drev jektebruk i Bardal, og han var eier og bruker av 2/3 av Indre Bardal. At Anders var selveier var uttrykk for familiens velstand , men ikke noen vesentlig årsak til denne velstanden. Andersen, Anders (I404)
 
148 Han er nevnt i Diplom 1233 og 1252. Hjarandsen, Gunnar (I1558)
 
149 Han kjøpte opp Gulsvikkomplekset litt etter litt frem til svartedauden i 1350.
Se D. N. X21, 1325. Det siste salget i Gulsvik er Bård Bondes sønn Helges salg
av 5 løbøl i Roppe - D. N. 1342, 1360Han er nevnt i Diplom datert første
torsdagen etter vinternettene 17/10 1325. Dette er det eldste brev man kjenner
til som har med Gulsvik i Flå og Ringnes i Krødsherad å gjøre. Det var 4 menn
fra Krødsherad sammen med ni navngitte flåværinger som vitnet om delet mellom
de to gårdene. Sigurd hadde en sønn som det kjennes til. 
Gulsvik, Sigurd Halvardssønn (I1555)
 
150 Han var blandt stifterne af Helliggeisthuset i Odense, og førte adeligt våben.

Kilde: http://flux.phys.uit.no/cgi-bin/slekt.cgi?fil=311&LSalle 
Mule, Jens (I1068)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... Neste»